Skip naar content
Subnavigatie

Centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+, genaamd centrale acties. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Voor volwasseneneducatie, zijn er de volgende centrale acties:

Beleidsontwikkeling 

Beleidsontwikkeling (Key Action 3) richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda om de groei van de Europese economie te bevorderen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Sport

Het programma Erasmus+ biedt ook steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.