Skip naar content

Mobiliteit

volwasseneneducatie

Reizende volwassene

Eenzaamheid tegengaan in tijden van corona

Met het project 'Restoring dreams to tackle loneliness' vragen zeven Europese landen aandacht voor het thema eenzaamheid.

Subnavigatie

Internationale ervaring brengt je verder

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden begeleiders, leerders en betrokkenen in de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. Ook vrijwilligers kunnen hier gebruik van maken.

Mobiliteit van begeleiders en betrokkenen

Het is belangrijk om je als professional te blijven ontwikkelen. Professionalisering van het personeel brengt een organisatie verder. Daarom kun je als professional (zoals docent, begeleider, vrijwilliger, beleidsmedewerker, coördinator of directeur) met Erasmus+ in het buitenland iets nieuws leren of werken:

  • Loop met een collega mee (job shadowing)
  • Volg een training 
  • Maak kennis met nieuwe leermethoden

Mobiliteit van leerders

Erasmus+ maakt het ook voor leerders in de volwasseneneducatie mogelijk om in het buitenland nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, die helpen om barrières in deelname aan de maatschappij te verminderen of toegang tot werk te vergroten. Met Erasmus+ kunnen jouw leerders bovendien:

  • Meer zelfvertrouwen krijgen
  • Kennismaken met een andere cultuur
  • Een nieuwe taal leren

Overweeg je een eerste project Erasmus+?

Organisaties krijgen met Erasmus+ de mogelijkheid om verschillende activiteiten (zoals korte uitwisselingen) te organiseren voor begeleiders, leerders en andere betrokkenen. Dit kan middels een mobiliteitsproject met korte duur (6-18 maanden). Dit type projecten is de beste keuze voor zowel organisaties die Erasmus+ voor het eerst uitproberen als organisaties die een beperkt aantal activiteiten willen organiseren.

Het is eveneens mogelijk om projecten aan te vragen voor een langere periode, van 12 tot 24 maanden. Dat biedt de mogelijkheid om meerdere bezoeken aan andere landen te plannen. 

Organisaties die voor een langere periode met mobiliteiten willen werken, kunnen hiervoor een Erasmus Accreditatie aanvragen.

Organisaties die steun van Erasmus+ ontvangen, bieden op inclusieve wijze mobiliteitsmogelijkheden aan deelnemers van alle achtergronden. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand zijn bovendien extra middelen beschikbaar om deelname aan internationale activiteiten mogelijk te maken.

Erasmus+ vergroot je wereld

Voor alle deelnemers biedt Erasmus+ kansen om een ander Europees land te leren kennen en in contact te komen met andere Europese scholen, organisaties en beleidsmakers. 

Wil je jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!