Skip naar content

Mogelijkheden

volwasseneneducatie

Lerende volwassene
docent wereldkaart

Leestip | Erasmus+, wat betekent dit voor mij?

Het Bureau van Publicaties voor de Europese Unie publiceerde een handige informatiebrochure over het programma Erasmus+ 2021-2027, speciaal voor nieuwe deelnemers.

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Subnavigatie

Internationale ervaring vergroot je wereld

Ben je benieuwd wat Erasmus+ voor jouw organisatie kan betekenen?

Het programma Erasmus+ biedt allerlei mogelijkheden voor begeleiders, leerders en betrokkenen in de formele, informele en non-formele volwasseneneducatie.

Werkt jouw organisatie met of voor lerende (jong)volwassenen? Is het leren of ontwikkelen van deze (jong)volwassenen gericht op het bevorderen van inclusie en/of het toeleiden richting de arbeidsmarkt? En wil je je kennis en vaardigheden op peil houden of iets nieuws leren of maken? Collega’s in Europa kunnen je veel leren en inspiratie geven.

Ontdek hier wat mogelijk is!

Bovenstaande video legt in een notendop uit wat Erasmus+ inhoudt, welke mogelijkheden het biedt, en wat jij er mee kunt bereiken.

De mogelijkheden van Erasmus+ zijn verdeeld over meerdere actielijnen (Key Actions):

Mobiliteit (Key Action 1)

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden begeleiders, leerders en betrokkenen uit de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen.  Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is bovendien extra financiële steun beschikbaar.

Reizende volwassene

Partnerschappen (Key Action 2)

Om de volwasseneneducatie te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen.

wereldkaart

Vraag bij Erasmus+ subsidie aan voor jouw project!

De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen.

Is het de missie van je organisatie om volwassenen toe te leiden naar de arbeidsmarkt of hun participatie te versterken? Vraag dan bij Erasmus+ subsidie aan voor een project dat jouw organisatie versterkt bij het begeleiden van jouw doelgroep.

Centrale acties

Het programma Erasmus+ stimuleert ook activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling, en samenwerkingsprojecten op het gebied van sport. De subsidieaanvraag van deze centrale acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA) in Brussel. 

Alle subsidiemogelijkheden zijn ook te vinden in de officiële Erasmus+ Programmagids.