Skip naar content
Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Nieuwe publicaties Erasmus+ | Wat betekent dit voor mij?

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft een aantal handige informatiebrochures gepubliceerd, speciaal voor (nieuwe) deelnemers aan het programma Erasmus+ uit het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Vorig jaar is het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 gelanceerd. Het nieuwe programma Erasmus+ biedt leerlingen, studenten, lerende volwassenen en onderwijsprofessionals allerlei mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Ook biedt het programma aan onderwijsinstellingen de mogelijkheid om met een groot aantal partners in het buitenland samen te werken.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden?

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft een aantal handige informatiebrochures gepubliceerd, speciaal voor (nieuwe) deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijsmiddelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Download de brochure in het Engels op de officiële website voor EU-publicaties of hieronder direct in het Nederlands!