Skip naar content
studente met bril en laptop

Digitalisering in het onderwijs bevorderen

Het programma Erasmus+ steunt alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale tools en leermethoden als aanvulling op fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de kwaliteit van leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren.

Erasmus Without Paper

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training ondersteunt Nederlandse hogeronderwijsinstellingen met een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) in hun digitale transitie. Om er zeker van te zijn dat instellingen bij de juiste informatie terechtkomen, hebben we op deze pagina alle relevante links verzameld naar de juiste informatie over de European Student Card Initiative (ESCi) en Erasmus Without Paper (EWP). Deze informatie is bedoeld voor alle belanghebbenden binnen de hogeronderwijsinstelling (met een ECHE) die betrokken zijn bij beide initiatieven.

Vernieuwingen: European Student Card Initiative en Erasmus Without Paper

Het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 heeft een aantal vernieuwingen gebracht, waaronder veilige online administratieve procedures dankzij het project Erasmus Without Paper.

Dit project speelt een sleutelrol in het stimuleren van studentenmobiliteit in heel Europa door middel van het European Student Card Initiative. Zowel EWP als ESCi richten zich erop dat instellingen binnen Europa veilig gegevens kunnen uitwisselen én leerovereenkomsten gemakkelijker kunnen identificeren. 

Unieke identificatie met de European Student Identifier

De European Student Identifier (ESI) is onderdeel van de Europese studentenkaart en leerovereenkomsten. Dit is een nieuw kenmerk om studenten uniek te kunnen identificeren bij internationale uitwisselingen. Zo kunnen studenten die op uitwisseling gaan met Erasmus+ via SURFconext inloggen op alle diensten, en kunnen de betrokken onderwijsinstellingen studentgegevens uitwisselen. De European Student Identifier is nodig in het kader van het digitaliseren van de processen van de uitwisselingsprogramma's binnen het programma Erasmus+. 

Sluit je aan bij het online spreekuur! 

We merken dat veel instellingen met veel dezelfde vragen zitten. Deze vragen kunnen zowel technisch of gericht op het Erasmus-programma zijn. Daarom hebben we in samenwerking met SURF een maandelijks online EWP-spreekuur gepland waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en vragen gesteld kunnen worden.   

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ geeft hierin een update vanuit de Europese Commissie en het EUF-consortium. SURF ondersteunt instellingen bij de technische uitdagingen. Indien er behoefte aan is, wordt er een gastspreker uitgenodigd om op bepaalde thema’s dieper in te gaan.   

Let op: alle spreekuren zijn uitsluitend voor charterhouders en aanmelden kan uitsluitend via de Yammer-groep Erasmus goes Digital.