Skip naar content

Kwaliteit- en Impactscan (KIS)

De Kwaliteit- en Impactscan ondersteunt je bij de inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Staat het thema internationalisering binnenkort bij jouw mbo op de agenda? Of zoek je een middel om het gesprek over de cultuur met betrekking tot internationalisering met jouw collega’s of medewerkers aan te gaan?

Of wil je graag in kaart brengen wat de stand van zaken is binnen jouw organisatie op de thema’s: de positie van internationalisering, de stijl van besluitvorming, samenwerkings- en ontwikkelingsgerichtheid?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ stelt hiervoor al een aantal jaren de Kwaliteit- en Impactscan, oftewel de KIS, beschikbaar. Deze bestaat uit de Organisatiecultuurscan en de Inventarisatiescan.

Het doel van deze toolkit is je te helpen bij het (verder) integreren van internationalisering in het onderwijs en het inbedden van internationalisering in het beleid en organisatie.