Skip naar content

Impacttool Erasmus+

We zijn niet alleen trots op de enorme aantallen professionals, studenten en jongeren die de afgelopen jaren al hebben meegedaan aan het programma, maar ook op de impact die Erasmus+ hiermee bereikt. Individuen én organisaties worden er beter van als zij de mogelijkheid krijgen kennis en vaardigheden uit te wisselen met anderen in Europa.

Met ‘impact’ doelen we op een verandering die mede dankzij een project Erasmus+ wordt bereikt – denk bijvoorbeeld aan de impact voor de deelnemers aan het project Erasmus+ op zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Maar ook de impact voor de betrokken organisaties, op regionaal en nationaal niveau of zelfs over de grens!

Om onze projectuitvoerders hierbij te helpen, hebben wij de Impacttool Erasmus+ ontwikkeld. De Impacttool ondersteunt je bij het monitoren van de voortgang van je project en/of het project bij te sturen.

De Impacttool Erasmus+ kan je ook helpen bij het verspreiden van je projectresultaten.