Skip naar content

Participants reports

Werknemers en studenten die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland gaan, vullen na terugkomst een enquête in. 

De landelijke resultaten van deze participant reports geeft jouw instelling inzicht in de impact van een buitenlandervaring met Erasmus+ op deelnemers én de kwaliteit van de uitvoering van de mobiliteit, ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. 

1. Dashboard Participant reports stafmobiliteit (primair en voortgezet onderwijs)

 

2. Dashboard Participant reports stafmobiliteit (middelbaar beroepsonderwijs)

3. Dashboard Participant reports studentenmobiliteit (middelbaar beroepsonderwijs)

4. Dashboard Participant reports stafmobiliteit (hoger onderwijs)

5. Dashboard Participant reports studentenmobiliteit (hoger onderwijs)

Disclaimer

Over de gegevens
De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder alle stafleden die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest. Deelnemers vullen deze enquête direct na terugkomst in. Deelname aan de enquête is een vereiste voor subsidie. Deze gegevens betreffen stafleden en studenten die tussen 2014 en 2018 met Erasmus+ naar het buitenland zijn gegaan. 
 
De impact van Erasmus+
Deze resultaten geven een indruk van de impact van een buitenlandervaring op stafleden. Dit is echter een beperkt beeld, omdat er sprake is van zelfrapportage: deelnemers schatten zelf de impact in. Daarnaast is er geen vergelijking mogelijk met stafleden die niet in het buitenland zijn geweest. Ook bieden deze gegevens geen zicht op de impact op langere termijn. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ zet in op meer onderzoeksactiviteiten om gefundeerd inzicht in de impact van mobiliteit te krijgen.