Skip naar content

Bologna Module

De Bologna module geeft een overzicht van het ontstaan van het Bolognaproces en van de gevolgen voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa, en in het bijzonder in Nederland.

De module laat medewerkers van universiteiten en hogescholen kennis maken met de instrumenten die in het kader van het Bolognaproces zijn ontwikkeld, en laat zien welke gevolgen het Bolognaproces en de Bologna-instrumenten hebben of hebben gehad voor de medewerkers van een universiteit of hogeschool.

Over het Bolognaproces, de Europese hogeronderwijsruimte en FaBoTo+

In juni 1999 tekenden ministers van onderwijs van 29 Europese landen de zogenaamde Bologna Verklaring. In deze verklaring spraken ze af om te streven naar één Europese hogeronderwijsruimte. Het doel was om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. Het Bolognaproces is nog steeds actueel en heeft grote invloed op het (hoger) onderwijs in de landen die bij het proces zijn aangesloten en dus ook op de hoger onderwijsinstellingen en hun medewerkers.

Het project FaBoTo+ (Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations) is onderdeel van het subsidieprogramma Erasmus+.