Skip naar content

Erasmobility

Geschikte partners vinden voor uitwisselingsprojecten in het middelbaar beroepsonderwijs is niet altijd eenvoudig. Erasmobilty kan hierbij helpen! Dit gratis online uitwisselingsplatform heeft 1.200 geregistreerde scholen in 29 landen. 

Erasmobility is speciaal ontwikkeld voor mobiliteitsprojecten van studenten en docenten bij instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Op het platform kunnen ze elkaar helpen bij het vinden van een stageplaats of uitwisselingproject in diverse Europese landen.