Skip naar content
Subnavigatie

Digitale tools

Afstandscalculator

Met de afstandscalculator kan de subsidie voor de reiskosten berekend worden. Let wel op: dit is een schatting het subsidiebedrag. Het Nationaal Agentschap waarbij de subsidie wordt aangevraagd zal het definitieve subsidiebedrag bepalen. 

Telefoon waar de rekenmachine op gebruikt wordt

Beneficiary Module

In de Beneficiary Module zet je de belangrijkste gegevens van je project. Ook monitor je hiermee de voortgang van je project. De informatie dient als basis voor de tussen- en eindrapportage en de financiële beoordeling. 

Bologna Module

De Bologna Module geeft een overzicht van de gevolgen van het Bolognaproces voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa, in het bijzonder in Nederland. 

Erasmus Without Paper

Een digitale tool waarmee hogeronderwijsinstellingen de gebruikte mobiliteitsbeheersystemen van Erasmus+ beter met elkaar kunnen verbinden. Zo kunnen de mobiliteitsstudenten online beheerd worden. 

Macbook, iPad en iPhone die naast elkaar liggen

Erasmus+ Project Results Platform

Aan het einde van je project, ben je verplicht om jouw resultaten te uploaden op het Erasmus+ Project Results Platform. Gebruik dit platform ook om naar Erasmus+ projecten in jouw vakgebied te zoeken, projecten met uitzonderlijke resultaten en verhalen te verkennen en inspiratie op te doen voor je eigen projecten. 

A4-papiert met verschillende grafieken waar twee mensen mee naar het werk zijn

IT Tools Wiki

De openbare Wiki geeft toegang tot documentatie over de IT-systemen die gebruikt wordt voor het beheren van projecten van Erasmus+. 

studente met bril en laptop

Mobility Tool+

De Mobility Tool+ is de tool die gebruikt wordt voor administratie voor Erasmus+ projecten uit de calljaren 2014 tot en met 2020. Voor projecten voor de calljaren 2021 tot en met 2027, wordt de Beneficiary Module gebruikt.

guide-mobility-tool-thumb.jpg