Skip naar content
Subnavigatie

Over het Bolognaproces, de Europese hogeronderwijsruimte en FaBoTo+

In juni 1999 tekenden ministers van onderwijs van 29 Europese landen de zogenaamde Bologna Verklaring. In deze verklaring spraken ze af om te streven naar één Europese hogeronderwijsruimte. Het doel was om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. Het Bolognaproces is nog steeds actueel en heeft grote invloed op het (hoger) onderwijs in de landen die bij het proces zijn aangesloten en dus ook op de hoger onderwijsinstellingen en hun medewerkers.

Het project FaBoTo+ (Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations) is onderdeel van het subsidieprogramma Erasmus+. Het is de voortzetting van FaBoTo II, een project gericht op het bieden van ondersteuning en begeleiding bij de implementatie van de belangrijkste Bologna Tools voor zowel Nederlandse hogeronderwijsinstellingen als QA-organisaties.