Skip naar content

TCA - Let's talk about the ECHE

Volwassen leerders tijdens een bijeenkomst

Erasmus+ TCA

Ieder jaar worden er Training and Cooperation Activities (TCA’s) georganiseerd door de Nationale Agentschappen Erasmus+. Dit zijn Europese bijeenkomsten die samenwerking tussen verschillende organisaties stimuleren en de ontwikkeling van de doelstellingen van het programma Erasmus+ in het veld ondersteunen. Naast dat een TCA bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit en impact van het programma Erasmus+, wordt deelname aan een TCA ook (nagenoeg) volledig vergoed door de Nationale Agentschappen. Het is dus altijd de moeite waard om de TCA-agenda in de gaten te houden.

Het verleden, heden en de toekomst van ECHE

Van woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023 vond in Den Haag de TCA “Let’s talk about the ECHE…” plaats. Zo’n 140 deelnemers uit 26 landen, bestaande uit Erasmuscoördinatoren van hoger onderwijsinstellingen, Nationaal Agentschap-medewerkers, Bologna-experts en vertegenwoordigers van studentennetwerken, spraken twee dagen met elkaar over de Erasmus Charter for Higher Education, ook wel bekend als ECHE.

Hoger onderwijs

Hoger onderwijsinstellingen hebben een ECHE nodig om deel te kunnen nemen aan het programma Erasmus+ en subsidies aan te vragen. De TCA gaf deelnemers een praktisch startpunt om ECHE effectief in te zetten binnen hun organisatie en liet zien waar nog te verbeteren valt.

Een inspirerend en praktisch programma
De plenaire sessies en praktische interactieve sessies zorgden voor een fijn afwisselend programma. Hierdoor kreeg de groep internationale deelnemers en sprekers direct inzicht in uitdagingen en ideeën uit andere landen.

Deze TCA heeft me opnieuw duidelijk gemaakt hoeveel werk er nog ligt. Maar de mogelijkheid om al deze instituten bij elkaar te krijgen in een internationale context, dat was voor mij ontzettend waardevol en maakte de TCA een groot succes.

Robert Wagenaar, Bologna-expert
Juan Rayon Gonzalez, president ESN

Juan Rayon Gonzalez, voorzitter van ESN International, nam deelnemers mee in een studentenonderzoek van het Erasmus Student Network (ESN): “ECHE is voor studenten een boost van inclusie, betrokkenheid en innovatie. Het is een stappenplan zonder limiet.” Hij gaf de hoger onderwijsinstellingen direct tips over hoe zij studenten kunnen betrekken in de opzet, implementatie en evaluatie van ECHE gerelateerde initiatieven.

Els van der Werf, bologna-expert, ging in op een praktisch onderdeel van ECHE, namelijk de Course Catalogue, één van de drie onderdelen die in het onderwijssysteem verwerkt moet worden (naast ECTS credits en een ECTS waarderingssysteem). De Course Catalogue is het overzicht van alle studieprogramma’s van de instelling, zowel in eigen taal als Engels.

Els van der Werf, bologna-expert

Bij de opstelling hiervan zijn volgens Els twee dingen belangrijk: “Focus je bij het opstellen van de Course Catalogue ten eerste op de feitelijke informatie en houd de informatie zuiver en reeël. Zorg er ten twee voor dat de hele Catalogue vertaald wordt naar het Engels en niet alleen de modules of vakken die in het Engels aangeboden worden. Je kan daarvoor starten met de Engelstalige programma’s en vanuit daar toewerken naar een volledig tweetalige Course Catalogue.” De Course Catalogue moet verder goed toegankelijk zijn via de website, zo kunnen studenten zich een zo compleet mogelijk beeld vormen van de opleiding.

Deelnemers aan het werk tijdens de TCA ECHE

De meest praktische sessies waren volgens veel deelnemers de werkgroepen. Tijdens de TCA hebben de deelnemers in kleine werkgroepen de 35 beginselen van ECHE beoordeeld en zijn ze hiermee aan de slag gegaan. Iedere deelnemer ging uiteindelijk naar huis met een praktisch werkplan voor hun organisatie.  

Ik neem uit deze TCA onder andere mee hoe ik collega’s kan overtuigen van het nut van de Course Catalogue en welke tools we kunnen gebruiken om te helpen bij de opzet hiervan. Ik weet nu waar ik moet starten en hoe, enorm bedankt daarvoor!

Katharina Sophie Kühnelt, werkzaam bij het Nationaal Agentschap van Spanje