Skip naar content

Prioriteiten en doelstellingen Erasmus+ Jeugd

Wanneer je een subsidie aanvraagt voor een project binnen Erasmus+ Jeugd wordt deze op verschillende criteria getoetst. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het schrijven van je aanvraag. Onderdeel van de beoordeling is of je project voldoet aan de methode, prioriteiten en doelstellingen van Erasmus+ Jeugd. Op deze pagina lichten we dit toe. 

Methode

Voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is het voor het verlenen van subsidie van belang dat er gewerkt wordt met methoden die uitgaan van 'niet-formeel leren'. Dit is een manier van leren in een buitenschoolse en vrijwillige setting. Niet-formeel leren speelt onder andere bij het jongerenwerk een grote rol.

Prioriteiten

Projectaanvragen worden bovendien getoetst op de vier prioriteiten van het programma Erasmus+: jongerenparticipatie, inclusieduurzaamheid en digitalisering

 

Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie draait om het stimuleren van actief burgerschap. In de projecten gesubsidieerd door Erasmus+ Jeugd worden jongeren daarom aangemoedigd om actief te zijn in Nederland en/of in Europa.

teamsport

Inclusie

We willen dat iedere jongere dezelfde kansen krijgt en dat jongeren met verschillende achtergronden van elkaar leren. Daarom stimuleren wij projecten die bijdragen aan inclusie en diversiteit.

Duurzaamheid (Green Erasmus+)

Erasmus+ streeft er naar om verantwoord gedrag te bevorderen. Het programma stimuleert daarom projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid en die een gedragsverandering teweeg brengen.

Digitalisering

Digitale technologie en ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven van jongeren. Het is belangrijk dat jongeren goed uitgerust zijn om hiermee om te gaan. Erasmus+ subsidieert daarom projecten die hieraan bijdragen.

Doelstellingen

Naast de vier prioriteiten dragen de projecten binnen Erasmus+ Jeugd ook bij aan de volgende doelstellingen:

Impact bereiken

Met ‘impact’ bedoelen we een verandering die mede dankzij een project van Erasmus+ wordt bereikt . Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de deelnemers op zowel persoonlijk als op professioneel vlak, maar ook de impact voor de betrokken organisaties.

Competenties en vaardigheden vergroten

Door mee te doen in de projecten binnen het programma Erasmus+ Jeugd krijgen jongeren de kans om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en hun wereld te vergroten. 

Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren

Door deelname aan internationale projecten vergroten jongerenwerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de impact van hun activiteiten en ontwikkelen zij zich op professioneel vlak.