Skip naar content

Competenties en vaardigheden vergroten

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het programma Erasmus+ Jeugd is dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun competenties en vaardigheden te vergroten. 

Wat houdt het in?

Door mee te doen in de projecten binnen het programma Erasmus+ Jeugd krijgen jongeren de kans om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en hun wereld te vergroten. Door deelname aan de projecten vergroten zij bijvoorbeeld hun praktische en organisatorische vaardigheden en krijgen ze meer begrip voor mensen met een andere achtergrond en cultuur. Bovendien hebben jongeren vaak meer zelfvertrouwen, staan steviger in hun schoenen en durven hun mening te geven. Deze competenties en vaardigheden spelen een belangrijke rol in de verdere toekomst van de jongeren, op zowel professioneel als persoonlijk gebied. 

Het verwerven van competenties en vaardigheden binnen de projecten van Erasmus+ Jeugd gebeurt voornamelijk via niet-formele leermethodes, waarin de ervaring en nieuwsgierigheid van de jongere zelf centraal staat. 

90% van alle deelnemers vindt dat ze belangrijke competenties hebben verbeterd. Onderzoek RAY Network

Waarom deze doelstelling? 

Vanuit het programma Erasmus+ Jeugd vinden we het belangrijk dat jongeren de regie nemen over hun eigen leven en op een positieve manier bijdragen aan de maatschappij en aan een welvarende, democratische samenleving. Om dit te bereiken zijn bepaalde vaardigheden en competenties nodig. Het programma Erasmus+ Jeugd verstrekt daarom subsidie aan projecten die jongeren de kans geven deze vaardigheden en competenties te verwerven. 

Het programma sluit daarmee aan bij de competentiegebieden die zijn beschreven in het Europees referentiekader.   Hierin staan de belangrijkste competenties die nodig zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, sociale inclusie, actief burgerschap en een duurzame en gezonde levensstijl. Het Europees referentiekader omvat acht kerncompetenties, die onderling met elkaar verbonden zijn. In een project binnen Erasmus+ Jeugd werken jongeren aan het verwerven van enkele of al deze competenties. 

Om te zorgen dat jongeren zich ook bewust zijn van hun kerncompetenties en datgeen wat zij leren in een project, kunnen ze gebruik maken van de methode van de Youthpass. Hierin worden jongeren ondersteund om bewust te reflecteren op hun eigen leren. Na afloop van een project ontvangen jongeren een Youthpass-certificaat. Hiermee wordt hun deelname aan de projecten erkend als een educatieve ervaring en een periode van niet-formeel leren.