Skip naar content

Digitalisering

Één van de vier prioriteiten waaraan subsidieaanvragen binnen Erasmus+ moeten voldoen is digitalisering. 

Wat houdt het in?

Erasmus+ Jeugd stimuleert projecten die bijdragen aan het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden van jongeren. Door deelname aan projecten worden jongeren beter uitgerust om met de huidige technologische ontwikkelingen om te gaan. 

Waarom deze doelstelling?

Digitale technologie en ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven van jongeren. De coronacrisis heeft bovendien nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk digitalisering is in de huidige tijd en hoeveel potentie dit biedt. Het programma Erasmus+ vindt het daarom van groot belang dat jongeren zo goed mogelijk zijn uitgerust om zich online te redden. Zij moeten kunnen navigeren in een wereld vol met algoritmes en volledig kunnen deelnemen in de maatschappij. Daarom subsidieert Erasmus+ projecten die hieraan bijdragen.