Skip naar content
docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Duurzaamheid (Green Erasmus+)

Één van de vier prioriteiten waaraan subsidieaanvragen binnen Erasmus+ moeten voldoen is duurzaamheid. 

Wat houdt het in?

Erasmus+ streeft er naar om verantwoord gedrag te bevorderen. Het programma stimuleert daarom projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van klimaat en duurzaamheid en die een gedragsverandering teweeg brengen bij deelnemers. Projecten binnen ‘groene’ sectoren krijgen prioriteit, evenals projecten waarbij activiteiten op een duurzame manier worden uitgevoerd (bijv. door minder verbruik van water en energie, compensatie van de CO2-voetafdruk, keuze voor duurzaam voedsel en transport, etc). Het programma stimuleert bovendien innovatieve manieren om deelnemers echt onderdeel te laten worden van de verandering in Europa.

Waarom deze doelstelling?

Het klimaat is een belangrijke prioriteit voor de Europese Unie, nu én in de toekomst. Erasmus+ is een belangrijk instrument om te werken aan kennis, vaardigheden en gedrag op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Door projecten te stimuleren die bijdragen aan een meer duurzame en klimaatvriendelijke manier van werken en leven draagt het programma bij aan een gedragsverandering bij de deelnemers en een groener Europa. 
 

Lees (en gebruik!) ons e-zine met 7 tips voor een duurzame buitenlandervaring, en draag zo ook jouw steentje bij aan een betere, gezondere en duurzame wereld!