Skip naar content

Jongerenparticipatie stimuleren

Binnen Erasmus+ Jeugd is het belangrijk dat jongeren actief participeren in de maatschappij. In de projecten die wij subsidiëren komt het stimuleren van jongerenparticipatie op verschillende manieren terug.

Wat houdt het in?

Jongerenparticipatie draait om het stimuleren van actief burgerschap. In de projecten gesubsidieerd door Erasmus+ Jeugd worden jongeren daarom aangemoedigd om actief te zijn in Nederland en/of in Europa. Ze worden gestimuleerd om een mening te vormen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden en hun stem te laten horen in besluitvormingsprocessen. Door verschillende methoden in projecten te gebruiken die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn worden jongeren uitgedaagd om de competenties en vaardigheden op te doen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Het is kenmerkend voor de projecten van Erasmus+ Jeugd dat jongeren in alle fasen van het project betrokken zijn. Dit zorgt ervoor dat de projecten goed aansluiten bij de behoeften en de leefwereld van de jongeren. Daarbij vergroot dit het eigenaarschap van jongeren bij de projecten en het leerrendement, om zo het meeste uit de projecten te halen.

Ook zijn er mogelijkheden voor projecten waarin de kwaliteit van het jongerenwerk centraal staat. Deze projecten dragen bij aan de kwaliteit van methoden om betekenisvolle en inclusieve jongerenparticipatie te versterken.

Waarom deze doelstelling?

Een van de pijlers van de Europese Jeugdstrategie die loopt van 2019-2027 is engage: het betrekken van jongeren bij de (Europese) democratie en ervoor zorgen dat alle jongeren ook de noodzakelijke middelen hebben om deel te nemen aan de maatschappij. In lijn hiermee stimuleert Erasmus+ Jeugd jongeren om te participeren. Door jongeren te betrekken bij de projecten van Erasmus+ Jeugd krijgen zij de kans om actief te worden en hun stem te laten horen. Niet alleen binnen de projecten, maar juist ook daarbuiten, in de maatschappij.