Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Subnavigatie

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Hogeronderwijsinstellingen in Programmalanden hebben een Erasmus Charter for Higher Education nodig om deel te kunnen nemen aan het nieuwe programma Erasmus+ voor de periode 2021-2027.

Het Erasmus Charter for Higher Education biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling in het kader van Erasmus+ kan uitvoeren.

In het Erasmus Charter for Higher Education is bovendien vastgelegd dat de instelling voor gelijke toegang en kansen zal zorgen voor alle deelnemers, en bijzondere aandacht zal besteden aan studenten en stafleden die door een functiebeperking extra voorzieningen nodig hebben. Daardoor kunnen studenten en stafleden met een geestelijke of lichamelijke beperking profiteren van de ondersteunende diensten die de ontvangende instelling biedt voor deelnemers met een functiebeperking.

Dien tijdig je aanvraag in

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een Erasmus Charter for Higher Education.

Jaarlijks wordt er een nieuwe call gepubliceerd voor instellingen die een Erasmus Charter for Higher Education willen aanvragen om deel te nemen aan activiteiten in het eerstvolgende calljaar.