Skip naar content

Agenda

Meld je aan voor (online) events over het programma Erasmus+ en internationalisering!

Samen werken aan kwaliteit van professionalisering door internationale uitwisseling

Op 7 en 8 november 2019 organiseerde het NA Erasmus+ Onderwijs & Training de TCA ‘Professional development of staff in VET: towards a structured and strategic approach’ in The Student Hotel in Eindhoven.

Middelbaar beroepsonderwijs

Als internationale mobiliteit van docenten in het mbo beter wordt georganiseerd en wordt gepositioneerd binnen het personeelsbeleid van de mbo-instelling, zal de impact hiervan toenemen. De TCA ‘Professional development of staff in VET: towards a structured and strategic approach’ van het NA Erasmus+ op 7 en 8 november in Eindhoven, gaf coördinatoren internationalisering en hr-managers handvatten om hiermee aan het werk te gaan binnen hun onderwijsorganisatie.

Tijdens deze TCA (Transnational Cooperation Activity) kwamen zowel coördinatoren internationalisering als hr-managers van diverse middelbare beroepsopleidingen uit negen verschillende landen bij elkaar. Zo’n twintig Europese deelnemers - uit onder meer het VK, Portugal, Kroatië en Zweden - wisselden ervaringen uit met twintig Nederlandse deelnemers.

DSC_6281_LR_0.jpg

Foto: coördinatoren internationalisering en hr-managers van mbo-instellingen uit negen landen kwamen in Eindhoven bij elkaar © Hagemeijer Fotografie.

Optimale impact

Marianne Driessen, coördinator professionalisering bij het NA Erasmus+ Onderwijs & Training: “Het doel van deze bijeenkomst is om te laten zien wat Erasmus+ kan bieden op het gebied van internationale mobiliteit van docenten en andere onderwijsmedewerkers. En wat scholen kunnen doen om deze mogelijkheden zó in te zetten dat ze optimale impact hebben. Het huidige lerarentekort wordt vaak als struikelblok gezien om docenten naar het buitenland te laten gaan, maar het dwingt ons ook om het beroep aantrekkelijker te maken en te houden. In heel Europa zijn scholen ermee gebaat als hun docenten en andere onderwijsmedewerkers enthousiast worden én blijven van hun werk en zich kunnen blijven ontwikkelen. Een buitenlandervaring draagt daar sterk aan bij. Het is een manier van professionalisering met veel vormen van positieve impact, ver voorbij het individuele. Ook studenten en collega’s krijgen er wat van mee.”

Netwerk opbouwen

Eén van de doelen van de internationale bijeenkomst is dat de coördinatoren internationalisering - liefst samen met hun hr-managers - werken aan de kwaliteit van hun mobiliteitsaanbod. Tijdens de kennissessies werd daarom onder meer ingegaan op vragen als: waaraan moet een goede studiereis voldoen? Hoe haal je het beste uit een internationale mobiliteit? En wat wil je mee terugbrengen naar de organisatie?

“Het zit ‘m niet alleen in een goede voorbereiding, maar ook in aandacht voor de evaluatie achteraf én de disseminatie binnen en buiten de school”, aldus Driessen. Er valt veel te leren, stelt ze, maar er zijn zeker ook scholen die al goed op weg zijn. Zoals het Deltion College in Zwolle. Van dat roc is onder meer Jack Bijlholt, senior adviseur professionalisering, aanwezig.

Bijholt: “Wij willen internationalisering een nog grotere plek binnen onze organisatie geven, zodat mobiliteit meer op het netvlies komt van leraren en instructeurs binnen onze school. Mijn rol is om startende leraren in die ontwikkeling mee te nemen.” Bijlholt vindt het interessant dat hij tijdens de bijeenkomst ervaringen kan uitwisselen met internationale collega’s. “Het is boeiend mensen te vragen hoe zij internationalisering een plek geven binnen hun organisatie. Dit soort bijeenkomsten is voor ons heel waardevol, want het is soms best lastig om contacten te leggen in een ander land. Door letterlijk dat netwerk op te bouwen en gegevens uit te wisselen, wordt de stap om deel te nemen aan uitwisseling makkelijker gemaakt. Tegelijk spreken we samen over diverse actuele thema’s, zoals de Brexit. We leren van elkaar en krijgen de gelegenheid om samen met andere scholen een strategie te ontwikkelen om internationalisering een goede plek te geven binnen ons beleid.”

Struikelblok?

Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen stond voor deelnemers met stip op één tijdens deze TCA. Voor één van de deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk is het van belang dat ze met positieve ervaringen terugkeert naar huis; op haar school is er - in tegenstelling tot bij het Deltion College - nog amper sprake van internationalisering van docenten. “Het grootste struikelblok binnen mijn organisatie is momenteel de financiering. Het is dus heel nuttig om te weten dat er met Erasmus+ mogelijkheden zijn om dit tóch te realiseren. Ik hoop dat docenten en andere medewerkers hierdoor wel de ruimte voelen om naar het buitenland te gaan. En dat ze die passie vervolgens uitdragen naar onze studenten.”

Uitwisselingsprogramma opzetten

Budget is niet het struikelblok voor een schooldirecteur uit Kroatië. Binnen zijn school is sprake van een sterk internationaliseringsprogramma, mede door bijdragen van Erasmus+. Zijn grootste doel is om tijdens deze bijeenkomst toekomstige partners te ontmoeten om uitwisselingsprogramma’s op te zetten. “Met de opgedane kennis van deze bijeenkomst kunnen we binnen onze school verder werken aan de professionele ontwikkeling van onze docenten. Een studiereis naar het buitenland is daarbij belangrijk.” De schooldirecteur heeft al diverse nieuwe contacten opgedaan. “Ik sprak een collega van een Amsterdamse mbo-school, waarmee we zeker een uitwisseling willen regelen. Zij hebben veel ervaring op het gebied van mediamarketing, een vakgebied waarin wij nog niet zo ver zijn. Door een uitwisseling kunnen we onze docenten laten zien hoe het eraan toegaat op een school in een ander land.”