Skip naar content

Reizen voor een gelijkwaardige positie en wederzijdse integratie

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Mobiliteiten voor (migranten)vrouwen bij het Internationaal Vrouwen Centrum

Voor het emancipatie- en integratieproces van (migranten)vrouwen werkt het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) in Den Helder samen met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland. Het IVC organiseert onder meer groepsreizen voor volwassen leerders en heeft daarvoor een Erasmus Accreditatie.

Volwasseneneducatie

Het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) in Den Helder wil een actieve bijdrage leveren aan het emancipatie- en integratieproces van (migranten)vrouwen. Ook streeft zij naar een gelijkwaardige positie van migrantenvrouwen in de Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen cultuur. Het IVC wil de wederzijdse integratie bevorderen.

Om dit te bereiken organiseert het IVC cursussen, activiteiten en projecten om vrouwen te helpen bij het integratie-, participatie-, emancipatie-, en bewustwordingsproces binnen de Helderse samenleving. Het IVC coacht vrouwen naar verdere opleiding, stage, vrijwilligerswerk en betaald werk. Ook organiseert het IVC activiteiten en projecten om vooroordelen weg te nemen tussen verschillende migrantengroepen (onderling) en de autochtone bevolking. Wederzijdse integratie is hierbij het doel.

Groot netwerk op Europees niveau

Het IVC werkt samen met andere organisaties en instellingen en vormt een groot netwerk. De netwerken zijn op plaatselijk (Helders), landelijk, Europees en wereldwijd niveau. Voor volwassen leerders organiseert het IVC diverse groepsreizen. De organisatie heeft hiervoor een Erasmus Accreditatie.

Mobiliteiten van Erasmus+ bij IVC:

  • Groepsmobiliteit van leerders (2 tot 30 dagen, tenminste 2 deelnemers per groep)
  • Individuele mobiliteit van leerders (2 tot 30 dagen)
  • Leerders met fewer opportunities (minimaal 2 dagen)
  • Blended mobility: virtuele aanvulling op de fysieke mobiliteit, ter voorbereiding of afronding

Voor de mobiliteiten van Erasmus+ geldt dat er naast de normale vergoedingen voor reis- en verblijfkosten subsidie beschikbaar is voor bijvoorbeeld begeleider(s), benodigde materialen of hulpmiddelen. Het ontbreken hiervan mag geen belemmering zijn om op mobiliteit te gaan.

Video voor werving deelnemers

Het IVC heeft een video gemaakt om deelnemers te werven voor hun mobiliteitsproject. De video (gemaakt in het Nederlands én in een versie met Engelse ondertiteling) is een mooi voorbeeld van de manier waarop je als organisatie in de volwasseneneducatie mensen kunt werven voor een Erasmus+ mobiliteitsproject.

Bekijk de video’s:

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor mobiliteit in volwasseneneducatie of een Erasmus+ aanvraag? Neem dan contact op via ve@erasmusplus.nl. We helpen je graag!