Skip naar content

Maand van talen en wereldburgerschap

Beneminds Gent
Primair en voortgezet onderwijs leerlingen aan het werk

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Maand van talen en wereldburgerschap

Maart is de maand van Talen en Wereldburgerschap in het basisonderwijs. Van 13 tot en met 30 maart kun je verschillende inspirerende webinars volgen, onder andere rondom meertaligheid.

Primair en voortgezet onderwijs

Het programma van Erasmus+ biedt mooie mogelijkheden rondom bijvoorbeeld meertaligheid. Denk aan een mobiliteitstraject waarbij een reis gemaakt wordt om een kijkje in de keuken te krijgen en te leren over meertaligheid bij andere organisaties. Of een partnerschap waarin organisaties de handen ineen slaan om een handleiding te schrijven om meertaligheid in de klas te verbeteren.

Mooie voorbeelden

Er zijn al veel mooie voorbeelden van onderwijsinstellingen die hun Erasmus+ subsidies hebben ingezet ter bevordering van meertaligheid, zoals:

 • Project ICEPELL: Gebruik prentenboeken bij burgerschapseducatie. “De combinatie van prenten en woorden werkt heel goed en het prentenboek als tool is heel sterk, van kleuterschool tot universiteit.” Lees meer
   
 • WelComm 2 Explore Europe helpt kinderen van migranten spelenderwijs een nieuwe taal te leren. In samenwerking met zes Europese partners is er een set taalproducten ontwikkeld: bordspel ‘Ontdek Nederland', verschillende stripboeken en een serie van educatieve video’s.
   
 • VirtuLApp is een samenwerking van partners uit België, Ierland, Baskenland en Nederland. Concreet bestaat het uit twee digitale componenten: een online toolkit voor leerkrachten en een augmented reality (AR) multiplayer game voor leerlingen. Lees meer
   
 • Schakelklas Westland: "Enkele jaren geleden wilden we ze zo snel mogelijk Nederlands leren door op school alleen Nederlands te spreken. Om een nieuwe taal te leren heb je echter ook je eigen moedertaal nodig. Dat biedt veiligheid." Lees meer

Lopende projecten

Ook op dit moment lopen er verschillende projecten die meertaligheid moeten stimuleren.

Drongo organiseert samen met Onderwijscentrum Gent het project BENEMINDS. Multilingualism in Dutch-speaking Schools in Belgium and the Netherlands. Met dit project willen zij internationalisering van deelnemende scholen stimuleren en een basis leggen voor intercollegiaal leren.

Tijdens vier bezoeken aan PO-scholen in België en Nederland worden ideeën en methodieken met elkaar uitgewisseld. Wat er tijdens deze bezoeken geleerd wordt nemen deelnemende scholen elk mee in hun eigen activiteiten.

Het project is nog in volle gang, maar wordt tot dusver door de deelnemers als zeer inspirerend ervaren. De eerste concrete uitvoering van de opgedane ideeën is dan ook al ingezet!

Beneminds Gent
 • Zo is er al geëxperimenteerd om meertalige kinderen in de klas gebruik laten maken van digitale vertaaltools zoals Google translate om te zorgen dat zij de lesinhoud kunnen volgen, ook als ze daarvoor nog niet taalvaardig genoeg zijn in het Nederlands.
 • Ook is er kennisgemaakt met een bijzondere inrichting van speelhoeken in de kleuterklas. Zo opgezet dat kinderen die nauwelijks praten en nauwelijks spelen aan te moedigen om te leren en spelen.

Naast praktische ideeën wordt er onder andere gewerkt aan een gezamenlijke visie.