Skip naar content

Taalvriendelijke ervaringen delen in heel Europa

Kinderen in klaslokaal

Schakelklas Westland past kennis uit Spanje toe bij Oekraïense vluchtelingen

Leerkrachten van Schakelklas Westland deden in Spanje inspiratie op bij een Taalvriendelijke School. De kennis die ze daar hebben opgedaan, passen ze direct toe in de klas. Zeker met de komst van de vele vluchtelingen uit Oekraïne.

Primair en voortgezet onderwijs

Huib van Koeveringe was een van de leerkrachten die meeging naar Spanje. Hij is nu schoolleider op Schakelklas Westland, een basisschool die kinderen ontvangt van 4 tot en met 13 jaar die de Nederlandse taal nog moeten leren. “We leren de kinderen Nederlands te spreken en begrijpen en besteden aandacht aan de normen en waarden in Nederland. Gemiddeld zijn de kinderen een anderhalf jaar op onze school. Daarna stromen ze door naar het regulier onderwijs.”

Op de school hebben ze internationale leerlingen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. “Veel leerlingen met een rugzakje”, vertelt Huib. “Ze zijn gevlucht en hebben vaak oorlog meegemaakt. We willen ze klaarstomen voor regulier onderwijs. Enkele jaren geleden wilden we ze zo snel mogelijk Nederlands leren door op school alleen Nederlands te spreken. Om een nieuwe taal te leren heb je echter ook je eigen moedertaal nodig. Door ze van alles in hun eigen taal te laten doen, leg je ook de link naar hun eigen land. Dat biedt veiligheid.”

Spelende kinderen in een autoband op een schoolplein

Taalvriendelijke School

Meertaligheid heeft een belangrijke plaats binnen de school. Huib: “We willen een ‘Taalvriendelijke School’ zijn die de taal en cultuur van een kind omarmt, waardoor hij echt mag zijn wie hij is. Diversiteit vinden we een verrijking op school. Je ziet dat ook terug in de samenleving.” Via Erasmus+ gingen drie leerkrachten kijken bij een Taalvriendelijke School in Spanje. Huib: “Op de Spaanse school ontmoetten we een enthousiast team met veel begrip voor elkaar. Alles liep heel harmonieus en iedereen wilde elkaar helpen. We hebben ideeën en methodieken uitgewisseld en konden de opgedane kennis direct toepassen in onze eigen lespraktijk.”

Gedragsproblemen door trauma’s

Door trauma’s hebben sommige kinderen gedragsproblemen en Huib zag dat ze daar in Spanje relaxt mee omgaan. “Ze lieten een leerling soms even gaan en die kwam na een tijdje vanzelf terug. Niet gespannen omgaan met dit gedrag was voor ons echt een eyeopener.” Het internationale aspect van het project heeft volgens Huib toegevoegde waarde. “Op een andere school in een ander land zie je niet alleen een andere aanpak, maar ook een andere cultuur en een ander onderwijsconcept. Je kunt je eigen waarden en visie toetsen. Die kennis is onbetaalbaar.”

Op een andere school in een ander land zie je niet alleen een andere aanpak, maar ook een andere cultuur en een ander onderwijsconcept. Huib van Koeveringe, Schoolleider bij Schakelklas Westland
Kinderen in klaslokaal
Kinderen in klaslokaal

In korte tijd groeide de school van vijftig naar bijna tweehonderd kinderen, vooral door de instroom van Oekraïense vluchtelingen. “Op onze school zijn nu ook elf leerkrachten uit Oekraïne aan het werk. Ook zij voelen zich welkom en geaccepteerd. We bieden meer veiligheid door het Spaanse gedachtengoed te implementeren in onze school. Zo hangt er nu op elke klasdeur een welkomstgroet in iedere taal die er in de klas wordt gesproken. Ook begroeten de leerkrachten de leerlingen in hun eigen taal. Ze krijgen een gevoel van acceptatie wanneer ze de leerkrachten zien stuntelen in een andere taal. Het is meer gelijkwaardig. We kunnen de leerlingen beter opvangen door de ervaringen in Spanje.”

 

Dit artikel verscheen eerder in Erasmus+ Magazine 2023 >