Skip naar content
Subnavigatie

De Youthgoals uitgelicht

De 11 Youthgoals zijn onderdeel van de Europese Jongerenstrategie en het resultaat van de Youth Dialogue met jongeren, besluitvormers en onderzoekers. Elke Youthgoal heeft een achtergrond en meerdere streefdoelen. Je leest ze hier!

Youthgoal #1 staat voor het verkleinen van de afstand tussen jongeren en de Europese Unie. 

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #1

Youthgoal #2 staat voor het garanderen van gelijkheid van alle gendertypen en gendergevoelige benaderingen in alle levensaspecten van een jongere.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #2

Youthgoal #3 staat voor de mogelijkheid om alle jongeren in de samenleving laten meedoen, dit mogelijk maken en garanderen.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #3!

Youthgoal #4 staat voor betere toegang tot betrouwbare informatie, het beschikken over vaardigheden om informatie kritisch te beoordelen en een opbouwende dialoog aan te gaan.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #4

Youthgoal #5 staat voor het verbeteren van het mentale geluk en een einde maken aan negatieve uitingen over geestelijke gezondheidsproblemen, zodat alle jongeren kunnen meedoen aan de samenleving.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #5

Youthgoal #6 staat voor het scheppen van voorwaarden die jongeren in plattelandsgebieden in staat stellen zich te ontplooien. 

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #6

Youthgoal 7 staat voor een toegankelijke arbeidsmarkt met kansen die tot goede banen voor alle jongeren leiden.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #7

Youthgoal #8 staat voor het bij elkaar brengen en verbeteren van diverse leervormen voor jongeren zodat zij opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het steeds veranderende leven in de 21e eeuw.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #8

Youthgoal #9 staat voor het versterken van de democratische participatie en zelfstandigheid van jongeren en zorgen voor ruimte voor jongeren in alle lagen van de maatschappij.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #9

Youthgoal #10 staat voor het realiseren van een samenleving waarin alle jongeren zich actief voor het milieu inzetten, milieueducatie krijgen en verschil kunnen maken in hun dagelijks leven.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #10

Youthgoal #11 zorgt voor een gelijke toegang voor alle jongeren tot jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's, om zo een samenleving te bouwen die uitgaat van de Europese waarden en een Europese identiteit.

Hier lees je meer over de streefdoelen van Youthgoal #11