Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #2 - Gelijkheid van alle gendertypen

Youthgoal #2 staat voor het garanderen van gelijkheid van alle gendertypen en gendergevoelige benaderingen in alle levensaspecten van een jongere.

Achtergrond: gendergerelateerde discriminatie treft nog steeds veel jongeren, vooral jonge vrouwen. Er moeten gelijke kansen en een gelijke toegang tot rechten worden geboden aan jongeren van alle gendertypen, onder wie non-binaire jongeren en LHBTQI+-jongeren.

De streefdoelen van Youthgoal #2 zijn:

  • Het bestrijden van discriminatie en zorgen voor gelijke rechten voor alle gendertypen in het culturele, politieke en socio-economische leven;
  • Zorgen voor een algemeen besef van gendergerelateerde ongelijkheid en discriminatie, in het bijzonder in de media;
  • Een einde maken aan gendergerelateerd geweld door het op doeltreffende wijze en in al zijn vormen aan te pakken en te bestrijden;
  • Het wegnemen van de standaard genderrollen en omarmen van genderidentiteiten in onderwijs, het familieleven, op de werkplek en andere levensaspecten;
  • Een einde maken aan gendergerelateerde discriminatie op de arbeidsmarkt en zorgen voor gelijke rechten, toegang en kansen;
  • Zorgen voor een gelijke beloning voor gelijk werk en de gelijke verdeling van verantwoordelijkheden wat betreft zorg;
  • Zorgen voor een gelijke toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs, en de inrichting van onderwijsstelsels die gendergevoeligheid in acht nemen.