Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #1 - De EU dichter bij jongeren brengen

Youthgoal # 1 staat voor het verkleinen van de afstand tussen jongeren en de Europese Unie. Het stimuleren van het gevoel bij jongeren dat zij onderdeel zijn van het Europese project is nodig om het vertrouwen en de betrokkenheid te vergroten. 

Achtergrond: een groeiende onderneming aantal het vertrouwen in de EU en vindt het lastig haar zakelijke, waarden en werking te begrijpen. Een van de redenen voor de toenemende terughoudendheid bij jongeren is het gebrek aan democratie in het beleid van de EU.

De streefdoelen van Youthgoal #1 zijn:

  • Het verbeteren en ontwikkelen van de mogelijkheden om jongeren te helpen in alle fasen van een besluitvorming van de EU, met als doel om een ​​zinvolle betrokkenheid en dialoog voor jongeren te veilig;
  • Het toegankelijk maken van informatie voor alle jongeren over het zij van de EU en de kansen die biedt;
  • Het introduceren en uitbreiden van leren over Europa en de EU in formele en niet-formele situaties;
  • Het beschermen van een eerlijke vertegenwoordiging van alle lidstaten in politieke en bestuursrechtelijke instanties van de EU;
  • Het verhogen van de begroting en de impact van de EU-programma's voor jongeren;
  • Het aanpakken van het gebrek aan democratie, transparantie en zichtbaarheid van de EU om zo het vertrouwen van jongeren te versterken;
  • De gevolgen en de impact van het uitgestippelde beleid van de EU op dezelfde wijze afstemmen met jongeren.