Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #4 - Informatie en opbouwende dialoog

Youthgoal #4 staat voor betere toegang tot betrouwbare informatie, het beschikken over vaardigheden om informatie kritisch te beoordelen en een opbouwende dialoog aan te gaan.

Achtergrond: Jongeren krijgen veel informatie te verwerken. Het is niet altijd eenvoudig te beoordelen of deze informatie juist en betrouwbaar is. Door jongeren vaardigheden aan te leren om informatie op waarde te schatten, vinden zij beter hun weg in het medialandschap en kunnen zij hierover een opbouwende dialoog aangaan.

De streefdoelen van Youthgoal #4 zijn:

  • Ervoor zorgen dat jongeren kritische en verantwoordelijke gebruikers en producenten van informatie worden;
  • Ervoor zorgen dat jongeren in staat zijn misleidend nieuws te herkennen en te melden en de juistheid van de nieuwsbronnen na te gaan;
  • Ervoor zorgen dat jongeren in staat zijn om haatzaaiende uitlatingen en discriminatie (online en offline) te herkennen en te melden;
  • Ervoor zorgen dat jongeren een respectvolle, tolerante en geweldloze dialoog (zowel online als offline) kunnen aangaan;
  • Ervoor zorgen dat jongeren eenvoudig toegang hebben tot begrijpelijke informatie, die voldoet aan ethische codes en normen;
  • Ervoor zorgen dat ouders, verzorgers en iedereen die betrokken is bij het voorlichten en opleiden van jongeren, zijn uitgerust met vaardigheden op het gebied van media- en digitale geletterdheid, en dat zij gezien worden als betrouwbare informatiebronnen voor jongeren.