Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #3 - Inclusieve samenlevingen

Youthgoal #3 staat voor de mogelijkheid om alle jongeren in de samenleving laten meedoen, dit mogelijk maken en garanderen.

Achtergrond: een derde van de jongeren in Europa loopt risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze hebben geen toegang tot sociale rechten en hebben te maken met meervoudige discriminatie, vooroordelen en haatmisdrijven.

Nieuwe migratie brengt verschillende (sociale) problemen met zich mee, waardoor niet alle jongeren kunnen meedoen. Daarom is het van essentieel belang om te werken aan het waarmaken van de rechten van alle jongeren in Europa, waaronder jongeren die worden uitgesloten en jongeren uit een achterstandssituatie.

De streefdoelen van Youthgoal #3 zijn:

  • Het bieden van juridische bescherming en het afdwingen van internationale juridische middelen om alle vormen van discriminatie en haatzaaiende uitlatingen te bestrijden. Tevens gaat het om het erkennen van het feit dat jongeren met meervoudige discriminatie te maken hebben;
  • Het verstrekken van betere informatie aan jongeren die zich met moeite staande kunnen houden, om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de ruimten, kansen en ervaringen die voor hen beschikbaar zijn;
  • Ervoor zorgen dat alle jongeren gelijke toegang hebben tot formele en niet-formele leeromgevingen, waarbij alle onderdelen van het kunnen meedoen worden behandeld;
  • Ervoor zorgen dat ouders, verzorgers, leerkrachten en jongerenwerkers beter in staat zijn om te werken met jongeren uit een achterstandssituatie;
  • Ervoor zorgen dat er meer ruimte, kansen, middelen en programma’s zijn om de dialoog en sociale samenhang te bevorderen en de discriminatie en afzondering van jongeren te bestrijden;
  • Het versterken van de sociale ondersteuning door eerlijke arbeidsvoorwaarden, het recht op een leefbaar loon, toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg, en zorg voor specifieke maatregelen voor jongeren uit een achterstandssituatie;
  • Ervoor zorgen dat deze jongeren meedoen en betrokken worden bij processen die betrekking hebben op hun rechten, welzijn en belangen.