Skip naar content

Erasmus+ en het Caribisch deel van het Koninkrijk

Erasmus+ & het Caribisch deel van het Koninkrijk

Wil je nieuwe kennis en inspiratie opdoen bij Europese onderwijsinstellingen? Ook organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen subsidieaanvragen indienen bij Erasmus+!

"We willen door middel van Europese samenwerking de kwaliteit van het eigen onderwijs bevorderen"

Middelbaar beroepsonderwijs

Het programma Erasmus+ was tot voor kort nog onbekend voor Micheline Marti-Nicolaas (adjunct directeur belast met de leiding van Nilda Pinto SBO) en het bestuur van Dienst Openbare Scholen (het bestuur voor Openbaar Onderwijs Curaçao). Hoe is zij als nieuwkomer met het programma Erasmus+ van start gegaan?

"Bepaal vooraf welke impact je wilt maken"

Micheline vertelt: "Alles begon toen een medewerker van het Nationaal Agentschap Erasmus+ een presentatie kwam geven op Curaçao, en over de impact van het programma en de projecten vertelde. Kort hierna heb ik opnieuw een informatiebijeenkomst van Erasmus+ gevolgd. Tijdens deze bijeenkomst werd benadrukt dat de impact van het project vooraf duidelijk dient te zijn, voordat een projectaanvraag ingediend wordt. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om een impactvraag te formuleren: mijn vraag viel in goede aarde, en dat was voor mij een mooie stimulans om een aanvraag voor een mobiliteitsproject te gaan schrijven voor de onderwijsprofessionals van Nilda Pinto SBO op Curaçao."

Als enige SBO-dagopleiding van het Openbaar Onderwijs Curaçao, verzorgt Nilda Pinto SBO onderwijs aan ruim 1700 studenten. SBO staat voor: Secundair Beroepsonderwijs, vergelijkbaar met het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Bij Nilda Pinto SBO kunnen studenten terecht voor verschillende opleidingen en studierichtingen op alle niveaus (1, 2, 3 en 4).

Micheline vult aan: "Het eiland Curaçao heeft een geïsoleerde positie. Hierdoor is het belangrijk dat de docenten door middel van een Europese samenwerking de mogelijkheid krijgen om kennis en ervaring uit te wisselen in het buitenland: om zo de kwaliteit van het eigen onderwijs te bevorderen, de docentcompetenties te bevorderen en om te kijken welke veranderingen tot betere resultaten kunnen leiden."

Tips voor nieuwe aanvragers

Wat zijn de tips van Micheline voor nieuwe aanvragers? "Voor het schrijven van de projectaanvraag, ben ik eerst begonnen met alle nodige informatie te verzamelen. Ik wilde antwoord geven op een aantal vragen, zoals:

  • Welke Europese landen en scholen doen mee met Erasmus+?
  • Hoe past een bezoek aan Europa in het schoolplan en de schoolontwikkelingen waarmee we bezig zijn?
  • Wat willen we leren? Waar zijn we benieuwd naar? Met welke onderzoeksvragen en kijkvragen gaan we naar het buitenland?
  • Hoe gaan we de docentmobiliteit met het schoolteam inhoudelijk voorbereiden?
  • Hoe gaan we de opgedane kennis na afloop van de docentmobiliteit implementeren in de school en delen met anderen?

Toen ik een brief ontving van het Nationaal Agentschap Erasmus+, dat na de beoordeling van een onafhankelijk expert besloten was om onze subsidieaanvraag voor het project Afstemmen op onderwijsbehoeften zorgstudenten toe te kennen, voelde ik zo veel vreugde. Het schrijven van de aanvraag was intensief, maar ik kijk er met een fijn gevoel op terug. En ik kijk erg uit naar ons schoolbezoek aan Sasky in Finland!"

Vergroot je wereld met Erasmus+ en eTwinning

Werk je als docent voor een onderwijsinstelling in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en wil je ook een Europees project starten? Verdiep je dan in de mogelijkheden van Erasmus+ en eTwinning!

eTwinning

eTwinning is een online community waar leraren en leerlingen gratis en veilig internationaal kunnen samenwerken. Het is bedoeld voor basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen die vanuit het klaslokaal willen internationaliseren. Docenten kunnen via het platform collega’s in het buitenland zoeken die online willen samenwerken met hun leerlingen. Binnen een internationaal project hebben leerlingen contact met elkaar via de TwinSpace. Met eTwinning kun jij samen met jouw leerlingen internationaal samenwerken zonder te reizen! 

Erasmus+ 

Erasmus+ is het Europees subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het programma wil zo veel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties. Daarnaast helpt Erasmus+ met internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training én van het jeugd- en jongerenwerk in Europa te verbeteren.