Skip naar content

Internationaliseren een stap verder dankzij Erasmus+

HVO Querido

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

HVO Querido: Internationaliseren een stap verder dankzij Erasmus+

HVO Querido voert al langere tijd Erasmus+ projecten uit in de volwasseneneducatie sector, zowel in Mobiliteit (KA1) als in Strategische Partnerschappen (KA2). De organisatie is ook één van de eerste die een accreditatie toekenning in de volwasseneneducatiesector hebben verworven.

Volwasseneneducatie

HVO Querido is er voor mensen in een kwetsbare situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn krijgen ondersteuning. Daarnaast richt de begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen. Alle mensen die zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven, kunnen een beroep doen op HVO Querido. HVO Querido telt zo’n 1400 medewerkers en is vooral actief in Amsterdam en omstreken.

Vooral de accreditatie heeft internationalisering bij HVO Querido in een stroomversnelling gebracht. In de zomer 2022 kwamen de ambities samen met een instrument dat Erasmus+ aan het ontwikkelen is om volwasseneneducatie organisaties te ondersteunen met het nadenken over en versterken van internationalisering. Dit instrument is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over internationaliseren en aan welke aspecten je dan kunt denken.

HVO Querido

Dit gesprek van het team internationalisering van het Expertisecentrum van HVO Querido met het Nationaal Agentschap kwam voor HVO Querido op het juiste moment.

In het najaar 2022 voerde HVO Querido een mobiliteit naar Noorwegen uit en werd zichtbaar hoe de aanpak werd versterkt. Zo werd er gebruikt gemaakt van een door hen ontwikkelde meetlat voor aanvragers binnen de organisatie. Tevens bleek dat de acties van het Erasmus+ team leidden tot grote belangstelling van meer teams binnen de organisatie. 

Erasmus+ Meetlat

Ook een wervingsvideo werd ontwikkeld, waarin medewerkers worden opgeroepen om hun wens wat betreft internationale mobiliteit te delen: HVO-Querido: Erasmus+ Project - YouTube

Nieuwsgierig naar het Erasmus+  gespreksinstrument voor het versterken van internationalisering? En hoe dit jouw organisatie kan ondersteunen in het versterken of opbouwen van internationaliseringsbeleid?

Neem contact op via ve@erasmusplus.nl