Skip naar content

Resultaten 2023 Call voor Capacity Building VET bekend

Voor de 2023 Call for proposals van centrale actie ‘Capacity Building in the field of Vocational Education and Training’ zijn 162 projectvoostellen ingestuurd, waarvan 145 in aanmerking kwamen voor subsidie. Uiteindelijk wordt een subsidiebedrag van € 22.763.373,80 over 62 goedgekeurde projecten verdeeld.

Middelbaar beroepsonderwijs

Nederlandse bijdrage
Vanuit Nederland zijn dertien aanvragen ingediend. Negen hiervan hebben subsidie toegewezen gekregen, een succesratio van 69%! Bij zes van deze negen capacity building projecten heeft een Nederlandse organisatie de rol van coördinator. Wanneer we dit vergelijken met de 2022 Call, zijn er evenveel projecten waar Nederlandse organisaties aan meedoen, maar hebben Nederlandse organisaties vaker een coördinerende rol in 2023 (bij zes projecten, waar dat in 2022 nog bij vier projecten was).

Hieronder vind je een overzicht met de projecten waar Nederland vanuit Call 2023 aan meewerkt:

  • 3E | 3E – Entrepreneurial Ecosystem in Ethiopia | CINOP (Coördinator)
  • AI-WBL | Accelerate innovation to enable work-based learning | Brainstud B.V. (Coördinator)
  • NURIC | Capacity building in nursing informatics competencies to foster the digital transformation of health care | ACENDIO
  • FARMKEEN | Fostering the next generation of farmers in the Republic of Moldova through work-based learning and integrating sustainability in agricultural VET | STICHTING AERES GROUP
  • SHINE | Solar Hands-on training and International Network of Exchange | Universiteit Leiden
  • STRIPES | Strengthening T-VET to foster Relevant and inclusive Internship Programmes and Employability Skills | Stichting VU (Coördinator)
  • SASA-VET | System Approach to Strenghening Agribusiness Vocational Education and Training | Stichting Cordaid (Coördinator) en CINOP
  • VETfarm | VET Demonstration Partnership for Pistachio Farm in Armenia: Geospatial Approach | Agriwatch BV (Coördinator)
  • VET Ghana | VET ecosystems for employability in Ghana | Universiteit Maastricht (Coördinator) en CINOP

Over de actie Capacity Building
Capacity Building is een centrale actie, beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Het betreft internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties uit EU-lidstaten en partnerlanden van het programma Erasmus+, met als doel om het onderwijssysteem te verbeteren in derde landen, niet geassocieerd met het programma. De actie is niet alleen beschikbaar voor middelbaar beroepsonderwijs, maar ook voor hoger onderwijsinstellingen en jongerenwerkers.