Skip naar content
volwasseneneducatie

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Erasmus+ óók voor gedetineerden

Naast het traditionele onderwijs zijn er verschillende vormen van volwasseneneducatie. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘Prison Education’ – een terugkerend thema bij meerdere Erasmus+ projecten tussen 2014 en 2020 zijn uitgevoerd. Lees er hier meer over!

Volwasseneneducatie

Alan Smith (oud-coördinator van het Grundtvig-project en oud-hoofd van Adult Learning Unit, binnen de Europese Commissie) heeft onderzoek gedaan naar het thema Prison Education binnen Erasmus+ projecten die tussen 2014 en 2020 hebben plaatsgevonden. 

In Europa zijn er in totaal 154 projecten uitgevoerd met dit thema (zowel KA1, KA2 als KA3 projecten). Dat is 2.2% van alle projecten die toen zijn uitgevoerd.

 

Wat houdt Prison Education precies in?

De term Prison Education is eigenlijk heel breed op te vatten, want ook beroepsonderwijs en -opleiding of therapie voor gevangenen (met name met betrekking tot drugs en mishandeling), de bijscholing van gevangenis- of reclasseringsambtenaren, herstelrecht en slachtofferhulp of experimenteren met alternatieven voor de gevangenis, kunnen eronder vallen.

In zijn analyse heeft Alan dus gekeken naar welke Erasmus+ projecten tussen 2014-2020 één van deze aspecten bevatten.

Download hier de complete analyse van Prison Education in Erasmus+ (pdf):
pdf
Prison-Education-in-Erasmus-Adult-Education-2014-2020-Analysis.pdf

Analyse Prison Education

Volwasseneneducatie op zijn best

In een interview met EPEA geeft Alan aan dat Prison Education een uitstekend voorbeeld is van wat volwasseneneducatie kan betekenen voor de samenleving.

Zo richt Prison Education zich op personen die in het verleden negatieve ervaringen hadden met het formeel leren op school. Het biedt deze groep een tweede kans op onderwijs, kwalificaties en in het bijzonder een groter gevoel van eigenwaarde. Dat is vooral belangrijk, aangezien gedetineerden gemiddeld een veel lager opleidingsniveau hebben dan die van de gemeenschap in het algemeen.

Prison Education is volwasseneneducatie op z'n best!

Alan Smith

Re-integratie in de samenleving

Ook helpt het bij het verbeteren van basisvaardigheden in de uitgebreide zin. Denk hierbij aan de verschillende vormen van "geletterdheid" die nodig zijn voor actieve deelname aan de moderne samenleving (dus niet alleen lezen en schrijven, maar ook rekenen, digitale geletterdheid, financiële geletterdheid, consumentengeletterdheid, het bevorderen van een gevoel van bewustzijn en een gezonde levensstijl).

Een mooi voorbeeld van zo'n re-integratie project dat mede mogelijk is gemaakt door subsidie van Erasmus+ is Real Life: een blended learning platform voor (jong) gedetineerden.

 

Zelfs impact op grote maatschappelijke doelen

Bovendien draagt ​​Prison Education sterk bij aan het bereiken van andere maatschappelijke doelen, zoals het tegengaan van radicalisering, het aanpakken van middelenmisbruik en natuurlijk het verminderen van terugval, waarvan de “prijs” in menselijke, sociale en economische termen enorm is.

Lees hier het hele interview met Alan Smith over zijn visie op Prison Education.

Ook benieuwd naar wat Erasmus+ voor jouw project binnen de volwasseneneducatie kan betekenen?