Skip naar content
EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Dit moet je weten over de Teacher Academies call 2024

De ‘Erasmus+ Teacher Academies’ is een centrale actie van het Europese subsidieprogramma Erasmus+. De actie richt zich op Europese partnerschappen die samen een Europese en internationale visie op de lerarenopleiding ontwikkelen. De uitkomst is een vernieuwde lerarenopleiding die beter aansluit bij de Europese prioriteiten op gebied van onderwijs.

Hoger onderwijs

Call 2024

6 juni 2024 is de deadline voor de openstaande call. Wil jij een aanvraag indienen? Ben je dan bewust van een aantal wijzigingen in de 2024 call, ten opzichte van eerdere jaren. We zetten ze voor je op een rij:

Inhoudelijk goed om te weten

  • De doelgroep voor deze call is verbreed. De term ‘leraar’ slaat nu ook op trainers en personeel voor onderwijs en opvang van jonge kinderen.
  • Er zijn vier horizontale prioriteiten toegevoegd onder doelen: inclusie en diversiteit, klimaat, digitale transformatie en als laatste maatschappelijke betrokkenheid en participatie.
  • Het subsidiemodel is aangepast naar lump-sum subsidie.

Aanvraageisen

  • De coördinerende organisatie moet een Lerarenopleiding-instituut zijn.
  • Het minimum aantal aanvragers binnen een consortium en het minimaal aantal in aanmerking komende landen is verhoogd.
  • Enkele punten onder de toekenningscriteria zijn aangepast en enkele nieuwe punten zijn toegevoegd.
  • De minimale score om in aanmerking te komen voor subsidie is verhoogd naar 70 punten.
  • De regels voor de prioritering van ex-aequo voorstellen zijn bijgewerkt.
  • Het relevante werkpakket moet kosten omvatten van ten minste één jaarlijkse bijeenkomst waar alle partners vertegenwoordigd zijn.
  • Deel B van het aanvraagformulier (de technische omschrijving) is nu maximaal 70 pagina’s lang.

Bekijk de programmagids voor alle voorwaarden, maar let daarbij dus op bovenstaande onderdelen.

Handige hulpmiddelen voor aanvragers

De EACEA heeft allerlei presentaties en tools voor je klaarstaan met handige informatie die helpt bij het indienen van je aanvraag. Denk aan de beleidscontext, alles over het lump-sum subsidiemodel, de voorbereiding voor een goede aanvraag en het versturen van je aanvraag. Ook hebben ze een tool ontwikkeld waarmee je handig partners vindt.

Inspiratie vanuit lopende projecten

Ben je benieuwd wat voor soort projecten je voorgaan? Lees het interview met Elles en Eveliina, over het EduSTA-project. Of vind meer lopende projecten op het Project Results Platform. En kijk voor meer informatie natuurlijk op onze website en op het Funding & Tenders portal. Heb je nog vragen over de actie? Stel ze direct aan EACEA via EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europa.eu.