Skip naar content

Beschikbaar budget Erasmus+ Jeugd 2024 - belangrijke wijzigingen!

Heb jij de Programmagids en het budget voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Jeugd van 2024 al gezien? Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria (inclusief een aantal belangrijke wijzigingen) en prioriteiten.

Jeugd & jongerenwerk

Wijziging aantal deadlines

In 2024 gelden er verschillende deadlines voor de verschillende subsidielijnen binnen Mobiliteit (Key Action 1)Let op: voor 'Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers' en 'Jongerenparticipatie' verschilt dit met voorgaande jaren.

Het budget wordt n.a.v. de volgende deadlinerondes toegekend volgens onderstaande verdeling:

Er zijn, net als in voorgaande jaren, twee deadlines voor Partnerschappen (Key Action 2), waar 60% voor de eerste deadline en 40% voor de tweede deadline is gereserveerd. 

Budget

Het beschikbare budget voor de verschillende actielijnen van Erasmus+ Jeugd in 2024 is:

Mobiliteit (Key Action 1)

 • Erasmus Accreditatie: maximaal € 1.439.225,-
 • voor Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers: € 1.727.070,-*
 • voor Jongerenuitwisselingen:  € 2.590.605,-*
 • Jongerenparticipatie: € 954.759,- *
 • DiscoverEU Inclusieactie: € 237.499,-

* = Maximaal 25% van het budget voor deze actielijn is beschikbaar voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'.

Partnerschappen (Key Action 2)

 • Kleinschalige Partnerschappen:   € 773.555,-
 • Samenwerkingspartnerschappen: € 2.498.448,-

Toekenning 

Het toekennen van budget voor subsidieaanvragen gebeurt op basis van de criteria zoals opgenomen in de Programmagids en de hieronder genoemde aanvullende criteria met betrekking tot 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' en diversiteit conform beschikbaarheid van het budget voor de betreffende ronde, op volgorde van hoogte van de score.

Hebben twee projecten dezelfde score en is er onvoldoende budget beschikbaar om beiden te financieren? In dat geval is het puntenaantal per categorie doorslaggevend conform onderstaande volgorde:

 • Mobiliteit (Key Action 1)
  • 1. Relevantie/impact
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het projectmanagement
 • Partnerschappen (Key Action 2)
  • 1. Relevantie
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het partnerschap
  • 4. Impact

Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma

Maximaal 25% van het budget voor 'Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers' en 'Jongerenuitwisselingen' (beide Key Action 1) is beschikbaar voor aanvragen met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. Dit percentage wordt niet evenredig verdeeld voor de drie deadlines. Het is dus mogelijk dat het budget voor projecten met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' reeds na de eerste deadline volledig is toegekend. Let op dat er al sprake is van een project met een 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma', zodra er één deelnemer uit een 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma' komt. Lees hier meer over de deelnemende landen.

Diversiteit en andere nieuwe, belangrijke aanvullende criteria

Om diversiteit te stimuleren zijn er voor 2024 verschillende nieuwe criteria in de Programmagids opgenomen die we graag nog even extra onder de aandacht willen brengen:

 • Key Action 1: Mobiliteit: bij Key Action 1 (Erasmus+ Jeugd) kan dezelfde organisatie (één OID) als aanvrager of partner niet bij meer dan vijf (5) aanvragen per deadline binnen een aparte actielijn betrokken zijn.
 • Kleinschalige Partnerschappen: Een organisatie kan maar 1 aanvraag per deadline indienen; In totaal kan dezelfde organisatie (één OID) als aanvrager of partner betrokken zijn bij niet meer dan tien (10) aanvragen in het totaal per deadline (dit betreft het totaal over alle sectoren).
 • Samenwerkingspartnerschappen: Voor aanvragen die worden ingediend bij Nationale Agentschappen op het gebied van schoolonderwijs,  beroepsonderwijs  en  -opleiding,  volwasseneneducatie  en  jeugdzaken, kan dezelfde organisatie (één OID) als aanvrager of als partner betrokken zijn bij niet meer dan tien aanvragen in het totaal per deadline (dit betreft het totaal over alle sectoren).
 • Tevens geldt voor Samenwerkingspartnerschappen dat vanaf 2024 een project minimaal 70 punten moet scoren om toegekend te worden.

Aanvullend daarop houden wij ook in 2024 tevens de richtlijn aan dat er - bij meer kwalitatief goede aanvragen dan beschikbaar budget -   binnen alle subsidielijnen per deadline maximaal één project per organisatie wordt toegekend.

Check op capaciteit organisatie/informele groep jongeren en kwaliteit partnerschap

Om de impact en kwaliteit van projecten én de veiligheid van deelnemers te garanderen besteden wij vanaf 2024 meer aandacht aan het checken van de capaciteit van organisaties en informele groepen jongeren en de kwaliteit van partnerschappen. Wij adviseren om de kwaliteitscriteria van het programma goed door te nemen en bijvoorbeeld te focussen op:

 • de kwaliteit van het partnerschap,
 • het faciliteren van de benodigde expertise in eigen organisatie/informele groep,
 • het betrekken van deelnemers vanaf ideevorming tot en met de uitvoer;
 • het schrijven van aanvragen in co-creatie met partners en deelnemers. 

Het is belangrijk dat voor ons duidelijk is dat de aanvraag daadwerkelijk door jullie organisatie, informele groep en/of partnerschap voor het betreffende project is geschreven. Zie hiervoor de paragraaf over 'original content and authorship' in 'Part C' van de Programmagids.

Heb je hulp nodig? Onze programma-adviseurs staan klaar om je te helpen. Zie hiervoor ook onderstaande alinea over Hulplijnen.

Prioriteiten

In de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 ligt de focus op prioriteiten als het stimuleren van inclusie, jongerenparticipatie, duurzaamheid en digitalisering. Deze prioriteiten worden meegenomen tijdens de beoordeling van subsidieaanvragen. Bekijk dus goed in de Programmagids wat belangrijke doelstellingen en prioriteiten zijn van de subsidielijn, waarvoor jij een aanvraag wilt indienen. Meer informatie over de prioriteiten van Erasmus+ Jeugd vind je op deze pagina

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Erasmus+ Jeugd in 2024 zijn:

 • Ronde 1:
  • Let op: de deadlines van de Key Actions hebben in Ronde 1 drie verschillende data.
   • Mobiliteit (Key Action 1):
    • Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers, Jongerenuitwisselingen en Jongerenparticipatie: 20 februari 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2024 van start gaan;
    • DiscoverEU Inclusieactie: 20 februari 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juli 2024 en 31 maart 2025 van start gaan;
    • Jaaraanvragen Accreditaties: 20 februari 2024, 12:00 uur. Voor projecten van geaccrediteerde organisaties die vanaf 1 juni 2024 van start gaan;
    • Erasmus Accreditatie: 1 oktober 2024, 12:00 uur. Voor Erasmus Accreditaties op het gebied van jeugd & jongerenwerk.
   • Partnerschappen (Key Action 2): 5 maart 2024, 12:00. Voor projecten die tussen 1 september en 31 december 2024 van start gaan.
     
 • Ronde 2:
  • Let op: de deadlines van de Key Actions hebben in Ronde 2 twee verschillende data.
   • Mobiliteit (Key Action 1):
    • Jongerenuitwisselingen: 7 mei 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2024 van start gaan;
    • Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers en Jongerenparticipatie: 1 oktober 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2025 van start gaan;
    • DiscoverEU Inclusieactie: 1 oktober 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 maart 2025 en 31 augustus 2025 van start gaan;
   • Partnerschappen (Key Action 2): 1 oktober 2024, 12:00. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 augustus 2025 van start gaan.
     
 • Ronde 3:
  • Mobiliteit (Key Action 1):
   • Jongerenuitwisselingen: 1 oktober 2024, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2025 van start gaan.

Hulplijnen

Om je te ondersteunen bij jouw subsidieaanvraag bieden we weer de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen of feedback te krijgen op jouw voorstel (tot drie weken voor de deadline). Op deze pagina lees je hoe jij dat doet. Daarnaast zullen er voor verschillende subsidielijnen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Houd voor de data de agenda op onze website in de gaten.

Subsidie aanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk? Dat valt onder het European Solidarity Corps. Binnenkort verschijnt op deze website bericht over de budgetten, verdelingen en deadlines binnen dat subsidieprogramma.