Skip naar content

Noor Groenendijk, Teamleider Beleid en Programma MBO/HO

Noor Groenendijk uit Den Haag werkt sinds 2012 bij Nuffic en is sinds 2021 Teamleider Beleid en Programma MBO/HO bij Erasmus+ Onderwijs & Training. Ze vertelt over haar werk. Wat houdt haar functie in en wat vindt ze het leukst?

Werken bij Erasmus+

Word jij onze nieuwe collega? Op deze pagina vind je onze vacatures.

Interview met Noor Groenendijk

Start

Sinds januari 2021 werk ik bij Erasmus+, tegelijk met de start van het nieuwe programma. Bij Nuffic werk ik al veel langer. Ik ben daar gestart in juli 2012. Daarvoor werkte ik bij de Rijksuniversiteit Groningen en was daardoor al bekend met het werkveld van hoger onderwijs. Ik heb een sterke affiniteit met internationalisering en Nuffic heeft altijd op mijn lijstje gestaan van mogelijke werkgevers.

Opleiding

Het begon allemaal met een uitwisseling van een half jaar tijdens mijn opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen. Mijn eerste ervaring met Erasmus+ was als student in Madrid. Ik heb daar veel geleerd. In een andere omgeving leer je jezelf aanpassen. Je moet flexibel omgaan met vreemde situaties. Dat is allemaal goed voor je persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid.

Groei en ontwikkeling

Na mijn studie kon ik op een andere manier aan de slag met internationalisering in onderwijs. Bij Nuffic ben ik begonnen in een communicatiefunctie in het hoger onderwijs en studentenmobiliteit. Vandaaruit ben ik doorgegroeid naar projectleider. Als interim manager in Zuid-Afrika kwam ik voor het eerst in een leidinggevende functie. Daarna ben ik binnen Nuffic drie jaar teamleider studentenmobiliteit geweest, tot ik via een interne sollicitatie de overstap maakte naar Pijler Europa en Erasmus+.

Binnen de organisatie heb ik mooie kansen gehad. Je kunt intern heel goed doorgroeien. Zeg wat je wil, benoem je ambitie en Nuffic biedt je de mogelijkheid om je te ontwikkelen.

Functie

Als teamleider ben ik betrokken bij het programmabeheer voor de sectoren mbo en ho. De professional staat voor mij altijd centraal. Ik zie mezelf als de persoon die ervoor zorgt dat de professionals in het team hun werk goed kunnen doen. Dat werk is: excellent programmabeheer en een beleidsrijke uitvoer van het programma van Erasmus+.

De + van Erasmus+

Ik vind het uniek aan Nuffic en Erasmus+ dat er allemaal mensen werken die de intrinsieke motivatie hebben om iets te betekenen voor een student of docent die naar buitenland gaat. Als teamleider spreek ik die motivatie aan. Ook heb ik oog voor de persoonlijke ontwikkeling van mijn teamleden. Ik heb zelf mooie stappen mogen zetten en ga daarover graag het gesprek aan binnen het team. Niet iedereen hoeft overigens in een managementfunctie terecht te komen. Verbreding of verdieping van je eigen kennis kan ook.

Locatie

Voor mijn werk ben ik vanuit Groningen naar Den Haag verhuisd. Als je verhuist voor je baan, voelt een plek al snel als je tweede thuis. Ik woon nu in de bomenbuurt. Daar heb ik een huis gekocht. Ik vind Den Haag een heerlijke stad, lekker dicht bij het strand.

De locatie van Nuffic is echt fantastisch, zowel het monumentale pand als de buurt. Tijdens lunchpauzes kun je door de paleistuinen wandelen en je bent zo in het Zeeheldenkwartier, de hipste wijk van de stad.

Opbouw

Het programma van Erasmus+ staat voor zeven jaar vast. Je bouwt hierdoor echt ergens aan. Aan een team, maar je bouwt ook kennis op voor zeven jaar. Je weet waarom je ergens aan bouwt en werkt samen aan de langetermijnvisie en doelstellingen. Voor mezelf ligt hier een belangrijke HR-taak. Door te bouwen aan een goed team, kunnen we de komende jaren met elkaar vooruit.

Collegialiteit

Ik heb een fijne groep collega’s met dezelfde doelstelling. De betrokkenheid bij het werk is groot. We werken nauw samen met de andere teams binnen de Pijler en de verbinding tussen de teams is heel sterk. Je bent onderdeel van een groter geheel en hebt elkaar nodig om het werk te kunnen doen.

Samen dingen doen op sociaal vlak is ook belangrijk. Dat kan nu weer. Ik ben online begonnen en heb mijn team de eerste tijd alleen online gezien. Ik vind het een verademing dat we elkaar nu weer fysiek kunnen zien.

Werk met impact

Bij Erasmus+ verkoop je geen product waar je niet achter staat. Ik ben het helemaal eens met het gedachtengoed van de organisatie. Hierdoor kun je in je werk dicht bij jezelf blijven. Bij Erasmus+ zit ik dichter op het programma en dat maakt het werk minder generiek. Je zit dichter op de impact die je kunt maken.

Werkdruk

Ik denk dat we allemaal weleens werkdruk ervaren, maar persoonlijk vind ik die niet hinderlijk. Als ik het te druk heb, staan anderen voor me klaar. We vangen elkaar onderling op en nemen dingen van elkaar over als het moet. Het onderwerp is bespreekbaar. Na een periode van rennen is het ook belangrijk om even stil staan bij successen en te vieren dat iets is gelukt.

Vereisten

Als teamleider moet je verbindend werken en oog hebben voor iemands persoonlijke ontwikkeling. Verder moet je niet managen op microniveau maar een helikopter view hebben én tegelijkertijd ook uit die helikopter kunnen stappen. Het grotere plaatje zien en inzoomen als dat nodig is.

Ik werk altijd output-gestuurd, niet controlerend. Het is belangrijk dat iets gedaan wordt en daar moet je professionals ruimte voor geven. Als leidinggevende hoef ik niet per se in detail op de hoogte te zijn van ieder onderwerp. Je bent een linkin pin binnen de organisatie, adviseert collega’s en geeft tips. Ook extern stakeholdermanagement speelt een rol binnen het werk. Je bent niet alleen het gezicht naar de medewerkers binnen de organisatie maar ook naar externen.

Verantwoordelijkheden

Ik ben verantwoordelijk voor een team van twintig medewerkers. Bijvoorbeeld als het gaat om personele zaken, maar ook bij het behalen van resultaten. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en ik voel me een schakel in het grotere geheel. Ik ben er om drempels weg te nemen voor medewerkers.

Geleerd

Wat ik heb geleerd, is om me snel te kunnen aanpassen aan een andere omgeving of een nieuwe situatie. Dat betekent snel schakelen tussen verschillende onderwerpen. Een tijdlang heb ik me afgevraagd waarom ik niet één ding wil. Ik heb een heel brede interesse. Inmiddels zie ik dat als een sterk punt, niet als een zwak punt. Ik weet nu dat ik juist daarom geschikt ben als teamleider.

Tips

Werken bij Erasmus+ is absoluut aan te raden. Bij je sollicitatie is het goed als je kunt aangeven wat je hebt gedaan en wat dat betekent voor de baan. Wat neem je mee en wat heb je daaraan in de functie? Koppel je ervaring aan de vacature en de organisatie. Dat lijkt wellicht lastig, maar bel vooral voor meer informatie. Je kunt je brief dan ook meer toespitsen.