Skip naar content

Work4All

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Work4All: passend werk voor iedereen

In het Work4all-project werkten 7 mbo-instellingen en 2 experts uit 6 Europese landen (Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Litouwen en Italië) samen, van november 2019 tot september 2021. Met als gezamenlijke doel: het creëren van meer werkgelegenheid voor studenten met een beperking. Hiervoor is gewerkt volgens de methode Inclusive Job Design. 

Middelbaar beroepsonderwijs

Focus op de toegevoegde waarde voor de werkgever 

Birgit Grimbergen (senior stafmedewerker REA College Pluryn) vertelt: "Doorgaans wordt er bij het zoeken van een passende baan voor mensen met een beperking vooral gekeken naar de individuele student. In het project Work4all lag de nadruk op de toegevoegde waarde voor de werkgever. Dit houdt in dat werkprocessen zijn bekeken, waarbij de activiteiten van bestaande banen worden geanalyseerd en worden opgedeeld in verschillende complexiteitsniveaus. Vervolgens worden taken omgezet in duurzame banen. Dit spaart tijd bij bestaande medewerkers en levert nieuwe banen op."

Internationale samenwerking betekende voor ons: vanuit verschillende perspectieven aan één doel werken. Birgit Grimbergen, senior stafmedewerker REA College Pluryn

Zelf aan de slag met Inclusive Job Design

Door zelf aan de slag te gaan met de methode Inclusive Job Design, hebben de professionals in de partnerlanden directe ervaring opgedaan met het maken van een business case voor een werkgever en het realiseren van banen voor mensen met een beperking.

Om te komen tot gezamenlijke projectresultaten, is er door de projectpartners bovendien veel aandacht besteed aan de visualisatie van de methode. 

Het werken met afbeeldingen en infographics maakte het werk in de internationale bijeenkomsten inspirerend en verhelderend. “The pictures helped to overcome language differences” gaven de deelnemers aan.

Hulpmiddelen en handvatten voor andere organisaties

In het project Work4all zijn vier producten ontwikkelend, die andere organisaties kunnen helpen bij het werken met de methode Inclusive Job Design:  

  • Een selfassessment-tool voor organisaties
  • Een curriculum voor arbeidsbemiddelaars 
  • Een handleiding voor  arbeidsbemiddelaars 
  • Richtlijnen en aanbevelingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Alle tools en documenten zijn te downloaden via de projectwebsite Work4all-ep.eu.

De projectpartners geven aan dat de kennis en competenties over hoe men een passende baan voor mensen met een beperking kan helpen realiseren zijn toegenomen. Dit heeft in meerdere landen geleid tot nieuwe banen. 

Helaas hebben de coronamaatregelen het moeilijker gemaakt om bij werkgevers binnen te komen. Gelukkig wordt er ook na afloop van het project in meerdere landen, zoals Nederland, Oostenrijk en Noorwegen, veel aandacht geschonken aan de verdere verspreiding van de methode Inclusive Job Design.