Skip naar content

WINGS empowert vrouwelijke nieuwkomers

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

WINGS empowert vrouwelijke nieuwkomers

Met het project 'WINGS: Social and economic empowerment of migrant women’ zetten zes partnerorganisaties uit Cyprus, Malta, Spanje, Italië, Griekenland en Nederland zich in voor de sociale en economische ontwikkeling van één van de meest kwetsbare groepen in Europa: vrouwen met een migratieachtergrond.

Volwasseneneducatie

Met WINGS wordt een platform gecreëerd voor de uitwisseling van goede voorbeelden en het in beeld brengen van activiteiten, met als doel om duurzame impact te bereiken. Het project wordt gecoördineerd door Stichting Netwerkpro en mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Hoogwaardig lesprogramma in 6 talen

Het internationaal consortium heeft een speciaal hoogwaardig lesprogramma ontwikkeld, dat zowel professionals in het volwassenenonderwijs, als vrouwelijke migranten ondersteunt.

Het programma, dat bestaat uit live en online trainingen, is aangepast naar de context van 6 landen en vertaald naar 6 talen. 

Tijdens de eerste 'train de trainer’-bijeenkomst in september 2021 kwamen 20 professionele trainers bij elkaar voor een workshop over het creëren van een veilige leeromgeving en het faciliteren van succesvolle trainingen voor kwetsbare groepen.  

Lokale programma's voor minimaal 360 vrouwen

Het project zal worden afgerond in oktober 2022 en is gericht op ten minste 1300 belanghebbenden in heel Europa, onder wie vrouwelijke migranten, professionals in het volwassenenonderwijs en organisaties.

In januari 2022 starten 6 lokale programma's, waar ten minste 360 vrouwen toegang tot krijgen.  

Meer weten? Ga naar www.wingsprojecterasmus.eu, of e-mail naar wings@netwerkpro.org