Skip naar content

8 tips voor het indienen van een aanvraag voor een centrale actie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Overweeg je een aanvraag in te dienen voor één van de centrale acties van Erasmus+? Leuk! We geven je alvast de volgende tips.

Alle sectoren

Voorbereiding: begin op tijd!

  • Centrale acties zijn vaak omvangrijke projecten met ambitieuze doelstellingen, meerdere partners en meestal ook een behoorlijk budget. Bedenk tijdig wie je erbij wil betrekken. Allereerst je Europese partners, maar vergeet zeker ook niet je interne organisatie. En neem vervolgens de tijd om samen met je partners invulling te geven aan het projectplan.

Kijk kritisch naar je doelstellingen

  • Werk de waaromvraag uit. Waarom wil je dit project starten (welke impact hoop je te maken?) en waarom heb je Erasmus+ daarvoor nodig? Bedenk sterke doelstellingen en kijk samen met je partners welke aanpak hier het beste op aansluit.
  • Gebruik de Erasmus+ impacttool om jouw idee te testen en om je doelstellingen scherp te krijgen.
  • Kijk kritisch naar de relatie tussen het project en jouw organisatiebeleid. Sluit het project aan op de internationaliseringsstrategie van jouw organisatie? Let hierop, want niet alleen is dat handig en krijgt je idee zo sneller akkoord vanuit je organisatie, het vergroot ook je kans op een succesvolle implementatie op het moment dat het project is goedgekeurd.  

Ken je bronnen

  • Maak optimaal gebruik van de Funding & Tender Opportunities Portal. Het is niet alleen de plek waar je je aanvraag indient. Je vindt er bijvoorbeeld ook een FAQ en kunt geselecteerde projecten van de laatste call(s) raadplegen.
  • Bezoek het Project Results Platform en bekijk welke initiatieven en projectvoorstellen in de voorgaande jaren subsidie ontvangen hebben.
  • Bekijk de opnames en presentaties van eerder gehouden online informatiesessies, aangeboden door de EACEA. Deze vind je in de agenda van de EACEA (Status: past). En houd deze agenda ook in de gaten voor toekomstige informatiesessies.
  • Houd ook de agenda van ons Nationaal Agentschap in de gaten voor initiatieven die betrekking hebben op Call 2024. Lees in dit bericht wat je sowieso al kunt verwachten de komende tijd.

P.S.: Veel van deze tips zijn ook handig voor aanvragers van een decentrale actie. Deel ze dus gerust met een collega!