Skip naar content

Connecting Stories – Connecting People

Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende resultaten!

Studenten ontdekken elkaars erfgoed, cultuur en verhalen in het Fries Museum

Studenten van Friesland College zijn op ontdekkingsreis gegaan in het Fries Museum. Vanuit het project Connecting Stories – Connecting People leren Nederlandse studenten en nieuwkomers samen over erfgoed, elkaars cultuur en taalvaardigheid met de creatieve inzet van storytelling en kunst.

Middelbaar beroepsonderwijs

Connecting Stories – Connecting People (CS-CP) is een samenwerking tussen twee Europese projecten: STORY VALLEY en Rebelah. Zij hebben als gemene deler dat ze begrip en inclusie willen creëren tussen Nederlanders en nieuwkomers. Het project CS-CP richt zich op studenten met een migrantenachtergrond en hun verhalen om de interculturele dialoog en wederzijds begrip te stimuleren. In het programma kunnen studenten bovendien hun taalvaardigheden versterken in een natuurlijke, niet-formele en leuke manier van leren.

CS-CP stimuleert (nieuwe) Nederlandse studenten te lezen, schrijven en spreken in verschillende talen door verhalen om te zetten naar een creatieve productie (multimedia, kunst, dans, etc.). Het brengt studenten met verschillende achtergronden bij elkaar en laat hen op een boeiende manier leren over elkaars erfgoed en elkaars verhalen. De verhalen vormen de basis van het kunstwerk dat ze gaan maken. Zij kiezen daarbij zelf de discipline.

Presentatie van kunstwerken

Op maandag 7 februari hebben de studenten verhalen van erfgoed ontdekt in het Fries Museum. Sommige objecten in het museum reisden de hele wereld over, werden beschadigd en opgeknapt. Geïnspireerd door de biografieën van deze objecten worden de studenten uitgedaagd om naar hun eigen levensverhaal te kijken. Dit gebeurt onder leiding van Arjen Barel van Storytelling Centre Amsterdam. Op 7 maart worden de kunstwerken van de studenten door hen gepresenteerd in het Fries Museum.

Samenwerkingspartners in project CS-CP zijn Friesland College, Learning Hub Friesland, New Noardic Wave, Fries Museum, RUG, Story Telling Centre Amsterdam.