Skip naar content

Leerlingen Haagse Schilderswijk krijgen internationaal toponderwijs

Openbare Basisschool Het Startpunt is de eerste Nederlandstalige basisschool die zich een IB World School mag noemen. Het hoog aangeschreven Internationale Baccalaureaat is ooit bedacht voor expats, maar blijkt ook voor de kinderen in de Schilderswijk een groot succes. Na drie jaar hard werken heeft de school het felbegeerde stempel gekregen. Maar daarvoor moesten wel bijna alle methodeboeken de deur uit.

Primair en voorgezet onderwijs

Het PYP (Primary Years Programme) van het IB is een (basisschool)programma dat is gebaseerd op onderzoekend leren. Er wordt niet gewerkt met schoolboeken waar alle antwoorden in staan, maar leerlingen onderzoeken met behulp van verschillende bronnen, binnen grote thema’s hoe de wereld in elkaar zit. Leerlingen leren hierdoor denken in grotere concepten. Het uiteindelijke doel is om van de leerlingen echte wereldburgers te maken.

Intensieve training in het buitenland

Marleen de Kleijn, directeur van Het Startpunt: "Grote vraag was natuurlijk of een lesmethode bedacht voor een internationale topschool ook zou werken op een school als Het Startpunt, midden in de Schilderswijk. Onze leerkrachten moesten ineens zelf lessen ontwerpen en dat was best wel even wennen. Een subsidie van Erasmus+ maakte intensieve training van de leerkrachten in het buitenland mogelijk. Door het internationale karakter van de workshops werden leerkrachten zich bewust van het belang van meertaligheid en intercultureel begrip. Tegelijkertijd was het zo leuk om met elkaar te reizen, dat we er een heel saamhorig team door zijn geworden.

Onze leerkrachten moesten ineens zelf lessen ontwerpen en dat was best wel even wennen. Een subsidie van Erasmus+ maakte intensieve training van de leerkrachten in het buitenland mogelijk.

Marleen de Kleijn, directeur OBS Het Startpunt

Sinds we met het PYP werken, zijn de leerlingen zoveel gemotiveerder en leren zoveel meer, zowel sociaal als cognitief. Juist in deze wijk is dat belangrijk. Ook de ouders hebben een belangrijke rol gespeeld en zijn nu nog meer betrokken bij wat er op school gebeurt. Dat het gelukt is, daar ben ik enorm trots op. Er is trouwens geen leerkracht meer die op de oude manier wíl lesgeven.”

Leerlingen opleiden tot internationale wereldburgers

Maar wat is er nou zo anders? De Kleijn: “Het gaat nu veel minder om het reproduceren van feiten over een onderwerp, maar meer om het begrijpen van de concepten die met dat onderwerp te maken hebben. Zo zal een leerling in groep 7 of 8 niet zozeer de feitelijke informatie over WO II moeten onthouden, maar onderzoekt die leerling wat de relatie is tussen concepten als ‘conflicten’, ‘onderdrukking’ en ‘leiderschap’. Ze verdiepen zich in wat deze concepten betekenen op kleine schaal in de klas en op grote schaal in de wereld. Zo worden leerlingen opgeleid tot internationale wereldburgers die zich inzetten om de wereld beter en vreedzamer te maken.”  

Cobi van Beek, bestuurder van stichting De Haagse Scholen: “Het Startpunt is ook de eerste publiek gefinancierde basisschool in Europa die zich geautoriseerd mag noemen. Waar dit type onderwijs tot voor kort alleen beschikbaar was voor de meest bevoorrechte kinderen is dit nu toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen in Den Haag. Met een vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro per schooljaar wordt het gerenommeerde IB-onderwijs voor het eerst voor iedereen beschikbaar en worden oplossingen voor kansengelijkheid, burgerschap en internationalisering aangedragen. Ik gun iedereen dit geweldig goede onderwijs. We hopen op korte termijn nog een tweede IB World School binnen ons bestuur te hebben, want openbare basisschool De Springbok is ook bezig met de implementatie van het IB programma.”

IB-onderwijs in Nederland

Het IB-onderwijs kent een doorlopende leerlijn van 3 tot 19 jaar en bestaat uit vier programma’s: het Primary Years Programme (basisschool), Middle Years Programme (middelbare school-onderbouw), Diploma Programme en het Career-related Programme.

Klik hier voor meer informatie over het IB onderwijs in Nederland.

Over Erasmus+

Erasmus+ is al meer dan dertig jaar één van de meest succesvolle EU-programma’s voor onderwijs, training, jeugd en sport. Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren of te werken, verbeteren onderwijsprofessionals, leerlingen, studenten en jongerenwerkers hun communicatieve en interculturele vaardigheden, en doen zij onmisbare soft skills en talenkennis op.