Skip naar content

'Internationalisering staat ondanks de coronacrisis niet stil'

Hans Vasse, coördinator internationalisering Jan van Brabant College: "COVID kan niet tegen de creativiteit van ons docententeam op!"

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Internationalisering als speerpunt van onderwijsbeleid

Hans Vasse, coördinator internationalisering: "COVID kan niet tegen de creativiteit van ons docententeam op!" Aangezien het Jan van Brabant College al een mix van internationale uitwisselingen en 'internationalisation@home' in haar portfolio had, hebben de reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis relatief weinig gevolgen gehad voor de verschillende projecten.

Primair en voortgezet onderwijs

De Brainport-regio is van oudsher internationaal: de ligging in de nabijheid van België en Duitsland maakt interculturele vaardigheden en talenkennis onmisbare skills om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Internationalisering is dan ook één van de vijf speerpunten die het Jan van Brabant College in Helmond omarmt.

Ieder schooljaar ten minste één internationaal project

De school heeft in haar beleid opgenomen dat leerlingen van alle klassen jaarlijks ten minste aan één internationaal project meedoen, en de school biedt daarbij een uitgebreid aanbod aan activiteiten. 

In samenwerking met instellingen uit drie andere landen heeft de school bijvoorbeeld het driejarige project Open Badges for informal/intercultural learning in European and Global schoolprojects uitgevoerd, dat door de Europese Commissie als 'excellent' is bestempeld.

Aan de derdeklassers biedt de school een eTwinning-project rondom het thema difficult history. Dit project is opgezet vanuit de VPRO, waarbij de derde klassen door Euroclio gekoppeld worden aan scholen in het buitenland. Leerlingen maken een geschiedenisboek, een eigen documentaire en gaan met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden om aan volgende generaties door te geven.

  • Tip! Scholen die interesse hebben om een soortgelijk eTwinning-project op te starten, kunnen meer informatie vinden op de website van In Europe Schools.

‘Global Perspectives’ als vak

Binnen het vak ‘Global Perspectives’ werken de leerlingen uit Helmond met leerlingen uit Griekenland samen aan het thema ‘massatoerisme’. De leerlingen krijgen opdrachten om brochures over elkaars land en stad te maken.

Ze bouwen bovendien samen een website, waarin een gedeelte is ingericht om docenten te laten zien op welke manier de onderlinge communicatie en afstemming heeft plaats gevonden.

Hans Vasse: "Het speerpunt in deze opdracht juist ligt op het samen verwerken van elkaars feedback, en specifiek de manier waarop dit gebeurt. Zo bouwen de leerlingen de beoogde interculturele vaardigheden op."

Internationale verrassingspost

Een internationale samenwerking met een school uit Kroatië biedt in deze tijden een extra verrassingselement voor de leerlingen van het Jan van Brabant. Leerlingen werken internationaal samen aan een kwartetspel rond historische gebouwen, waarbij bij elk kwartet de kaarten aan elkaar worden verstuurd. Hierdoor is het elke keer een verrassing als een pakketje binnenkomt. Het Jan van Brabant heeft bij dit partnerschap bovendien bewust gekozen voor een school op het Kroatische platteland,  zodat de leerlingen echt op onderzoek moeten gaan.

Contact via podcasts

Toch is uiteraard nog niet alles mogelijk, zelfs met de beste bedoelingen. De uitvoering van het project Erasmus+ ‘Experiences for a future in Europe’ in samenwerking met een school uit Murcia is, begrijpelijkerwijs, nog niet in volle gang.  Binnen dit project zullen een aantal leerlingen voor een periode van twee maanden op de partnerschool in Spanje verblijven en lessen volgen. De school hoopt dat tijdens het volgend schooljaar het mogelijk wordt om daadwerkelijk naar Spanje af te reizen. Voorlopig houden de scholen contact via podcasts.