Skip naar content

'Ik heb ontdekt waartoe ik écht in staat ben'

Dankzij subsidie van Erasmus+ heeft Bas voor zijn opleiding videodesign stage gelopen in Frankrijk! Hoe heeft Bas zijn buitenlandstage ervaren?

Middelbaar beroepsonderwijs