Skip naar content

Educate2Innovate

Toekomstgericht leren over toekomstbestendig bouwen

Deelnemers Erasmus+ project Educate2Innovate

Educate2Innovate slaat brug tussen bouwsector en onderwijs

Duurzaamheid is hot. Ook in de bouw. Ontwikkelingen op het gebied van toekomstbestendig bouwen volgen elkaar razendsnel op. Om het onderwijs bij de tijd te houden, heeft de technische Universität Dresden samen met het bedrijfsleven het project Educate2Innovate in het leven geroepen. Een nieuwe manier van lesgeven en leren in het beroepsonderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Gericht op de toekomst

Educate2Innovate is gericht op de toekomst en helemaal in lijn met actuele onderwijsontwikkelingen, marktbehoeften en studentbelangen. Het project heeft bijvoorbeeld aandacht voor de 2020-doelstellingen van de Europese Unie. Daarbij gaat het onder andere over milieubescherming en behoud voor toekomstige generaties. Een onderwerp van de toekomst dus. Een onderwerp dat juist de professionals van morgen, de studenten, aangaat.  

Eerste tien modules 

Het project Educate2Innovate kenmerkt zich door de unieke combinatie van traditionele leermethoden, fysieke en virtuele mobiliteit, e-learningmodules en online cursussen. Binnen het project wordt hard gewerkt aan de eerste tien modules: Geschiedenis, Duurzaam Bouwen, Duurzame Materialen, High-tech & Low-tech, Duurzame Economie, Ecologisch Bouwen, Wonen in de Toekomst, Toekomstige Technieken, Demand Supply Chain en De Nieuwe Energie Mix. 

Massive Open Online Course

Deze modules worden straks aangeboden als Massive Open Online Course (MOOC). Dit is een interactief, evoluerend framework dat zich mettertijd vult en ontwikkelt. Inzichten op technologisch, bouwkundig en didactisch gebied kunnen makkelijk worden geïntegreerd met het lesaanbod. Ook kunnen deelnemers zelf onderdelen ontwikkelen en toevoegen. Zo moet het onderwijs beter aansluiten op regelgeving en wensen vanuit de markt.

Voor iedereen toegankelijk

Alle lessen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Zweeds. Ze zijn laagdrempelig, interactief en toegankelijk voor alle mbo-studenten in Europa. Zodra Educate2Innovate is afgerond, komt het framework beschikbaar voor onderwijsinstellingen, bouwbedrijven en toeleveranciers. Zij kunnen dan hun kennis en ervaring delen, wat vervolgens weer als input kan dienen voor de modules. Op deze wijze hopen de initiatiefnemers van het project actuele ontwikkelingen te vertalen naar concreet onderwijsaanbod.

MOOC voor migranten

Educate2Innovate wil graag voortborduren op het huidige platform. De volgende stap is een MOOC voor migranten met een achtergrond in de bouw. Hiermee kunnen zij voldoen aan de eisen van de Nederlandse bouwsector. Natuurlijk wordt ook dan weer de internationale samenwerking opgezocht; met Europese partners die een vergelijkbare problematiek hebben.

Aan Educate2Innovate nemen de technische Universität Dresden en de bouwbedrijven BFW Bau Sachsen, Malmö Högskola, Bouwmensen Limburg en Bouwmensen Amersfoort deel.

Meer informatie vind je op de website van Educate2Innovate.