Skip naar content
Subnavigatie

Europese Jongerenstrategie

In 2018 is de Europese Jongerenstrategie in het leven geroepen. Hierin worden jongeren aangemoedigd om deel te nemen aan de democratie en wordt sociale en maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd, met als doel dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving. 

Het Nationaal Agentschap zet zich in om met behulp van de subsidieprogramma’s Erasmus+ en het European Solidarity Corps de doelen van de Europese Jongerenstrategie te behalen. Om de Europese Jongerenstrategie zo goed mogelijk uit te voeren ligt de focus op drie kerndoelen:

  • Jongeren betrekken bij de (Europese) democratie;
  • Jongeren samenbrengen;
  • Versterken van het jongerenwerk.

Betrekken (Engage)

Voor een goed functionerende democratie en samenleving is het belangrijk om naar jongeren te luisteren, hen sterker te maken en hen te betrekken bij de maatschappij. Om dit te realiseren is het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te participeren of te leren hoe ze dit het beste kunnen doen. Zo kunnen jongeren daadwerkelijk deelnemen aan besluitvormingen en worden ze hierin ondersteund.

Samenbrengen (Connect)

Netwerken, contact leggen en het uitwisselen van ervaringen is niet alleen belangrijk voor jongeren zelf, maar ook belangrijk voor de solidariteit en de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie. De mogelijkheden die er zijn voor jongeren op het gebied van uitwisseling, samenwerking, culturele en maatschappelijke activiteiten versterkt beide partijen.

Door mee te doen ontwikkelen jongeren zich en leren ze hoe ze zich kunnen inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen:

  • Jongeren doen persoonlijke, sociale en burgerschapsvaardigheden op;
  • Jongeren ontwikkelen zich door kritisch en creatief te denken;
  • Jongeren vergroten hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Jongeren worden zo actieve Europese burgers.

Bij Erasmus+ Jeugd wordt dit kerndoel onder andere gestimuleerd door projecten zoals jongerenuitwisselingen, waarbij jongeren uit Europa met elkaar in contact komen en een gezamenlijke uitwisseling organiseren.

Versterken (Empower)
Jongeren in heel Europa worden geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Empowerment van jongeren betekent dat zij worden aangemoedigd om hun eigen leven in de hand te nemen. Vooral het jongerenwerk wordt erkend als belangrijke partij om jongeren te ondersteunen en te empoweren, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en in praktijk kunnen brengen. 

Bij Erasmus+ Jeugd wordt dit onder andere gestimuleerd door trainingen voor jongerenwerkers, met het vergroten van de kwaliteit van het jongerenwerk als doel.

Youthgoals

De Youthgoals zijn onderdeel van de Europese Jongerenstrategie. Het is een resultaat van de Youth Dialogue met jongeren, besluitvormers en onderzoekers, waarbij gekeken is naar welke thema's belangrijk zijn voor jongeren in Europa.