Skip naar content

Wijziging programmagids: schrijven en indienen aanvraag

Vanaf Call 2023 is het niet meer toegestaan om een subsidieaanvraag bij Erasmus+ door een derde partij te laten schrijven en/of indienen. Dit is een aanscherping van de voorschriften in de programmagids 2023 en geldt voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie en primair en voortgezet onderwijs.

Alle onderwijssectoren

Het is belangrijk dat organisaties zelf de kennis en expertise opbouwen in het doen van aanvragen. Hierdoor sluiten deze aanvragen beter aan bij de specifieke behoeften van de organisatie. Door deze kennis zelf op te bouwen, krijgt internationalisering een duurzame plek binnen de organisatie. 

Wat houdt de wijziging precies in?

Aanvragen voor Erasmus+ mogen alleen geschreven worden door de aanvrager zelf. Andere organisaties of externen mogen hier niet voor betaald worden. Deze wijziging betekent dat iedere aanvrager de volledige verantwoordelijkheid heeft voor het schrijven van de projectaanvraag. Daarom communiceert het NA sinds Call 2023 ook uitsluitend met de aanvragers zelf, zonder tussenkomst van andere partijen. Op deze manier kan het NA iedere aanvrager en ook ieder lopend project zo goed mogelijk ondersteunen. 

Als je als aanvrager niet zelf de aanvraag schrijft, loop je het risico dat een aanvraag wordt gewijzigd of een project wordt beëindigd. Nader beleid hiervoor wordt op dit moment door het NA ontwikkeld. Zodra dit gereed is, wordt het op onze website gepubliceerd.

Ondersteuning bij het schrijven van je aanvraag

Het schrijven van een aanvraag voor Erasmus+ kost tijd en voorbereiding. Het NA helpt iedereen graag een stap verder in het schrijven van een aanvraag. Zo zijn er bijvoorbeeld gratis vragenuurtjes, informatiesessies en stappenplannen. Ga naar de agenda en bekijk welke vragenuurtjes voor jouw sector ingepland staan.