Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.
Institutionele samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
Anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen.
Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt ze wel een poot uitdraaien

Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Handige tools

Partner search:  

Ben je op zoek naar een Europese projectpartner, word dan lid van de LinkedIn EU Project partner Search group.

Partner search:  

Ben je op zoek naar een Europese projectpartner, word dan lid van de LinkedIn EU Project partner Search group.

School Eduction Gateway (SEG):  

De School Education Gateway (SEG) informeert over het Europese onderwijs, de nieuwste trends en nationale initiatieven binnen alle sectoren.

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

KIS 2020:  

de Kwaliteit- en Impactscan (KIS) 2020 is een online tool waarmee de actuele stand van internationalisering binnen een instelling in beeld gebracht wordt. Deze resultaten kunnen als basis dienen voor verdere beleidsontwikkeling rondom internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Line:  

online kennisomgeving waarmee docenten, coördinatoren en beleidsmakers in het voortgezet en hoger onderwijs kennis en ervaringen op het gebied van internationalisering kunnen opdoen en uitwisselen.

NLQAVET:  

een webtool met verhalen, adviezen en opbrengsten die u als handvat kunt gebruiken of ter inspiratie in kunt zetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg

eTwinning:  

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.

MINT:  

MINT staat voor Mapping Internationalisation en is een instrument waarmee instellingen hun internationaliseringsactiviteiten en doelen in kaart kunnen brengen. Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling.

Nieuws

Aanvraag Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Aanvraag Erasmus Mundus Joint Master Degrees

17 april 2015 - Een joint master degree is een internationaal masterprogramma van excellente academische kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen. Het betreft hier een centrale actie waarvoor de aanvraag bij het Executive Agency in Brussel wordt gedaan. Deadline voor het indienen van aanvragen was 4 maart 2015.
Deadline VET Charter nadert

Deadline VET Charter nadert

16 april 2015 - De VET Charter kan aangevraagd worden door ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1). Bij toekenning is de Charter van toepassing vanaf KA1 Call 2016.
Taalondersteuning aanvragen Erasmus+ Jeugd

Taalondersteuning aanvragen Erasmus+ Jeugd

16 april 2015 - Voor EVS-projecten is er een mogelijkheid om taalondersteuning aan te vragen. Dit is voor een aantal talen in de vorm van online taalondersteuning. Het is belangrijk dat dit correct wordt gedaan.
Launch Electronic Platform for Adult Learning in Europe - EPALE

Launch Electronic Platform for Adult Learning in Europe - EPALE

14 april 2015 - Het online platform (‘community’) waar iedereen die zich bezig houdt met het leren van volwassenen in Europa, elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet, wordt op 15 april 2015 officieel gelanceerd. Het platform beoogt het leren van volwassenen in Europa te stimuleren en te verbeteren.

Higlights

eTwinning

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.
Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Deze bijeenkomst stond in het teken van de kick-off van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2014. 's Middags werden de projectleiders getraind in het gebruik van de Mobility Tool.

Agenda

di
20
15
21
04
 

School Inclusion Units Study Visit

21 – 25 april 2015. Geef je op voor 5 maart 2015.

Lees verder >>
di
20
15
21
04
 

Monitoringsbijeenkomst Partnerschappen

Geef je op voor 15 april 2015.

Lees verder >>
wo
20
15
22
04
 

Breaking Barriers – Young People with Disabilities Involved in Erasmus+

22-25 april 2015. Geef je op voor 22 februari 2015.

Lees verder >>
ma
20
15
27
04
 

European Youth Week

27 april 2015 - 3 mei 2015

Lees verder >>
ma
20
15
04
05
 

Erasmus+ e-learning

4 mei tot 1 juni 2015. Geef je op vóór 3 mei.

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Direct inschrijven >>
Of bekijk hier de laatste versie online

Twitter