Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.
Institutionele samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
Anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen.
Geld maakt niet gelukkig, vooral het geld wat je niet hebt

Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Handige tools

Partner search:  

Ben je op zoek naar een Europese projectpartner, word dan lid van de LinkedIn EU Project partner Search group.

Partner search:  

Ben je op zoek naar een Europese projectpartner, word dan lid van de LinkedIn EU Project partner Search group.

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

KIS 2020:  

de Kwaliteit- en Impactscan (KIS) 2020 is een online tool waarmee de actuele stand van internationalisering binnen een instelling in beeld gebracht wordt. Deze resultaten kunnen als basis dienen voor verdere beleidsontwikkeling rondom internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Line:  

online kennisomgeving waarmee docenten, coördinatoren en beleidsmakers in het voortgezet en hoger onderwijs kennis en ervaringen op het gebied van internationalisering kunnen opdoen en uitwisselen.

NLQAVET:  

een webtool met verhalen, adviezen en opbrengsten die u als handvat kunt gebruiken of ter inspiratie in kunt zetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg

eTwinning:  

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.

MINT:  

MINT staat voor Mapping Internationalisation en is een instrument waarmee instellingen hun internationaliseringsactiviteiten en doelen in kaart kunnen brengen. Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling.

Nieuws

Wel of niet naar buitenland? Het dilemma van de scholier

Wel of niet naar buitenland? Het dilemma van de scholier

31 maart 2015 - In opdracht van EP-Nuffic heeft ResearchNed een onderzoek onder 1800 scholieren en studenten uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op scholieren die een tussenjaar in het buitenland overwegen of een bachelor in het buitenland willen volgen
flyer po/vo Leren of lesgeven in Europa?

flyer po/vo Leren of lesgeven in Europa?

30 maart 2015 -
Video met uitleg invullen KA2 eForm

Video met uitleg invullen KA2 eForm

25 maart 2015 - Deze extra bijeenkomst werd georganiseerd voor aanvragers van een KA2-project Call 2015 in het po-/vo-/mbo- en ve-veld.
Mobility Tool update

Mobility Tool update

23 maart 2015 - Overzicht van de laatste updates van de Mobility Tool

Higlights

eTwinning

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.
Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Deze bijeenkomst stond in het teken van de kick-off van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2014. 's Middags werden de projectleiders getraind in het gebruik van de Mobility Tool.

Agenda

vr
20
15
10
04
 

Projectadviesdag KA2 Strategische Partnerschappen Jeugd

Geef je op voor 22 maart 2015.

Lees verder >>
ma
20
15
13
04
 

TCA Permeability VET-Higher Education

Lees verder >>
wo
20
15
15
04
 

Youth work in a time of violent extremism

Van 15 tot 17 April 2015. Geef je op vóór 16 februari 2015.

Lees verder >>
do
20
15
16
04
 

Spreekuur Erasmus+ Jeugd

Lees verder >>
di
20
15
21
04
 

School Inclusion Units Study Visit

21 – 25 april 2015. Geef je op voor 5 maart 2015.

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Direct inschrijven >>
Of bekijk hier de laatste versie online

Twitter