Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.
Institutionele samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
Anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen.
Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt ze wel een poot uitdraaien

Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Handige tools

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Partner search:  

Ben je op zoek naar een Europese projectpartner, word dan lid van de LinkedIn EU Project partner Search group.

School Eduction Gateway (SEG):  

De School Education Gateway (SEG) informeert over het Europese onderwijs, de nieuwste trends en nationale initiatieven binnen alle sectoren.

KIS 2020:  

de Kwaliteit- en Impactscan (KIS) 2020 is een online tool waarmee de actuele stand van internationalisering binnen een instelling in beeld gebracht wordt. Deze resultaten kunnen als basis dienen voor verdere beleidsontwikkeling rondom internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Line:  

online kennisomgeving waarmee docenten, coördinatoren en beleidsmakers in het voortgezet en hoger onderwijs kennis en ervaringen op het gebied van internationalisering kunnen opdoen en uitwisselen.

NLQAVET:  

een webtool met verhalen, adviezen en opbrengsten die u als handvat kunt gebruiken of ter inspiratie in kunt zetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg

eTwinning:  

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.

MINT:  

MINT staat voor Mapping Internationalisation en is een instrument waarmee instellingen hun internationaliseringsactiviteiten en doelen in kaart kunnen brengen. Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling.

Nieuws

Je diploma online?

Je diploma online?

27 mei 2015 - Ben je geslaagd of afgestudeerd? De gegevens van je diploma worden automatisch opgenomen in het online diplomaregister.
Bijeenkomsten implementatie ECHE: Erasmus Charter for Higher Education

Bijeenkomsten implementatie ECHE: Erasmus Charter for Higher Education

21 mei 2015 - De bijeenkomst is bedoeld om u en betrokken collega’s te ondersteunen bij de realisatie en implementatie van de faciliteiten, procedures en maatregelen van het ECHE. Dat doen we met een voorlichting over de monitoring en compliance van het ECHE en een training over de implementatie van een aantal Bologna tools. De training is gebaseerd op de uitkomsten van de enquête die 36 instellingen hebben ingevuld.
Lever je bijdrage aan de Voor de Jeugd Dag!

Lever je bijdrage aan de Voor de Jeugd Dag!

20 mei 2015 - Op maandag 5 oktober 2015 organiseren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (V en J), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de derde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Op deze dag komen transitiemanagers, beleidsmedewerkers en wethouders bij gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpaanbieders, ouderraden en medezeggenschapsraden bij elkaar.
YES/EVS-informatiemiddag 2 juni 2015!

YES/EVS-informatiemiddag 2 juni 2015!

18 mei 2015 - De YES/EVS-informatiemiddag is op dinsdag 2 juni. Op deze datum hoor je alles over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).

Higlights

eTwinning

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.
Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Deze bijeenkomst stond in het teken van de kick-off van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2014. 's Middags werden de projectleiders getraind in het gebruik van de Mobility Tool.

Agenda

ma
20
15
01
06
 

ECHE implementatie voorlichtingsbijeenkomst en trainingssessie

1 juni 2015.

Lees verder >>
di
20
15
02
06
 

YES/EVS- informatiemiddag over EVS

Lees verder >>
do
20
15
11
06
 

ECHE implementatie voorlichtingsbijeenkomst en trainingssessie

11 juni 2015.

Lees verder >>
ma
20
15
15
06
 

ECHE implementatie voorlichtingsbijeenkomst en trainingssessie

15 juni 2015.

Lees verder >>
di
20
15
16
06
 

Cherry on the Cake – Youth exchange in the context of a long-term work with inclusion groups

Van 16 tot 23 juni 2015. Geef je op vóór 5 mei 2015.

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Direct inschrijven >>
Of bekijk hier de laatste versie online

Twitter