Skip naar content

Langlopende Mobiliteiten voor Individuele Leerlingen

Kinderen in schoolomgeving
Primair en voortgezet onderwijs leerlingen aan het werk

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Wat zijn Langlopende Mobiliteiten voor Individuele Leerlingen?

Wist je dat het ook voor scholieren op de middelbare school mogelijk is om langere periode op mobiliteit te gaan? Deze mogelijkheid is er voor organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. De officiële benaming hiervoor is Long-Term Learning Mobility of School Pupils en de afkorting is LTM. Dit zijn individuele mobiliteiten van minimaal 30 tot maximaal 365 dagen.

Primair en voortgezet onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden?

Scholieren kunnen een periode in het buitenland doorbrengen om er lessen te volgen bij een partnerschool of stage te lopen bij een relevante organisatie. Een internationale mobiliteit kan leerlingen helpen met bijvoorbeeld taalontwikkeling, cultureel bewustzijn en zelfvertrouwen. Wat is er mogelijk met een LTM:

  • Voor elke deelnemer wordt een individueel leerprogramma vastgesteld.
  • De leerlingen kunnen zelfstandig op reis. Wel is het in sommige gevallen mogelijk om een begeleider mee te nemen.
  • Voor vertrek organiseert het Nationaal Agentschap een zogenaamde pre-departure training voor de deelnemers aan een LTM. 
  • Er kan een preperatory visit voorafgaand aan de LTM worden gerealiseerd (voor docenten/begeleiders vanuit de school).
  • De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Wie kan een LTM aanvragen?

Organisaties binnen het primair of voortgezet onderwijs kunnen scholieren laten deelnemen aan een LTM vanuit een Erasmus+ KA1 mobiliteitsproject. KA1 mobiliteitsprojecten kunnen worden aangevraagd door middel van Erasmus Accreditatie of door middel van een short-term mobility project

Iets voor jouw school?

Wil je weten of Long-term learning mobility for school pupils iets voor jouw school is? Je kan je vragen stellen tijdens een van de vele vragenuurtjes: bekijk de agenda voor het eerstvolgende vragenuurtje. Of neem voor advies en hulp contact op met ons team via het contactformulier.