Skip naar content

Oekraïne FAQ

Wij hebben de meestgestelde vragen over de mogelijkheden voor lopende en toekomstige projecten Erasmus+ om de deelname van de Oekraïense bevolking aan het programma Erasmus+ te vergroten op een rij gezet.

Steun aan Oekraïners: meer mogelijkheden mobiliteiten

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Iedereen kijkt wat we kunnen doen, onder andere voor Oekraïense studenten. Ook de Europese Commissie heeft gekeken wat er binnen het Erasmus+ programma mogelijk is om steun te bieden aan Oekraïne en de Oekraïners. Hier zijn verschillende mogelijkheden uit voortgekomen.

Hoger onderwijs

Mogelijkheden binnen KA131

KA131 wordt opengesteld voor inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne.

  • 20% internationaal: de limiet van 20% van het laatst voorlopig toegekende budget voor internationale mobiliteit blijft alleen van toepassing voor uitgaande mobiliteiten. Hierdoor telt het toegekende budget voor inkomende deelnemers vanuit Oekraïne niet mee voor deze 20% limiet.
  • Online Language Support (OLS): deelnemers uit Oekraïne krijgen vanaf juli 2022 toegang tot het nieuwe OLS platform voor uiteenlopende taalcursussen. Ook stafleden kunnen hiervan gebruikmaken.
  • Top-up inclusie: om de ondersteuning aan deelnemers uit Oekraïne makkelijker te maken, worden alle inkomende deelnemers beschouwd als deelnemers ‘with fewer opportunities’. Hierdoor komen ze in aanmerking voor de top-up inclusie.

Mogelijkheden binnen KA107: budget tranfers

LET OP: deze mogelijkheden zijn alleen voor instellingen die al een project met Oekraïne hebben lopen. Overige instellingen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden binnen KA131.

Budget transfers zijn mogelijk van andere landen binnen regio 2 (Eastern Partnership) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne (binnen dezelfde Call). Hiervoor is een amendement nodig op de Grant Agreement. De meeste instellingen hebben voor Call 2020 al een amendement getekend dat budget transfers binnen regio 2 mogelijk maakt.

  • Wil jouw hogeronderwijsinstelling ook binnen Call 2019 gebruikmaken van deze mogelijkheid? Of heeft jouw instelling het amendement voor Call 2020 nog niet getekend? Neem dan contact met ons op.

Budget transfers zijn mogelijk van regio 4 (Rusland) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne. Heeft jouw instelling samenwerking met zowel Rusland als Oekraïne in hetzelfde Call-jaar, en wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om budget tussen deze landen over te hevelen, laat het ons dan weten, dan maken wij daarvoor een amendement op.

Instellingen kunnen per direct gebruikmaken van deze mogelijkheden. Je hoeft niet te wachten tot amendementen zijn getekend.

NB: Alle inkomende Oekraïense studenten worden beschouwd als “participant with fewer opportunities” en hebben recht op een top-up van € 250,-.

Force Majeure clausule (KA131 en KA107)

Je kunt de Force Majeure clausule inroepen als een mobiliteit in een programmaland door gegronde redenen vroegtijdig is beëindigd of geannuleerd. Dat wil zeggen dat clausule kan worden toegepast als de gevolgen van de situatie in Oekraïne een mobiliteit zodanig treffen dat deze niet kan worden voortgezet. Dit kan ook zijn in landen grenzend aan Oekraïne. Elke casus wordt apart beoordeeld en op voorbehoud goedgekeurd door het Nationaal Agentschap.

Informatie over Oekraïne en Erasmus

Op zoek naar meer informatie over Oekraïne en Erasmus? Hierbij een aantal nuttige links van de Europese Commissie en het Erasmus Student Network:

Vragen over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op. Wij kunnen je vragen meenemen naar de Europese Commissie.

  • Met specifieke vragen over de mogelijkheden bij KA131 kun je terecht bij Joy, Sophia en Jasper via KA103@erasmusplus.nl.
  • Met vragen over KA107 kun je terecht bij Marijn en Alexandra via KA107@erasmusplus.nl.