Skip naar content

Ruim 100 organisaties hebben een Erasmus Accreditatie!

Afgelopen jaar zijn er veel organisaties bijgekomen met een Erasmus Accreditatie. In totaal zijn er nu 107 geaccrediteerde organisaties! Zij laten zien dat zij ruime ervaring hebben met internationalisering en daar de komende jaren verder mee willen. Met een toolkit vanuit Erasmus+ kunnen zij dit nu actief uitdragen naar betrokkenen en belanghebbenden.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Een Erasmus Accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Met een accreditatie hoeft een organisatie of instelling namelijk niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor nieuw budget is dan voldoende. Ook geeft het organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

De accreditatie is beschikbaar voor organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het hoger onderwijs kent de ECHE (European Charter for Higher Education) met een vergelijkbare werking.

Inhaalslag in 2021

In het eerste jaar waarin het mogelijk was om een accreditatie aan te vragen, zijn vooral veel mbo-instellingen geaccrediteerd. Afgelopen jaar maakten scholen in po en vo en organisaties in volwasseneducatie een flinke inhaalslag. De verdeling van accreditaties is nu als volgt:

  • In het primair en voortgezet onderwijs zijn nu 61 geaccrediteerde organisaties (14 in Call 2020 en 47 in Call 2021).
  • In het middelbaar beroepsonderwijs zijn nu 40 geaccrediteerde organisaties (37 in Call 2020 en 3 in Call 2021).
  • In de volwasseneneducatie zijn nu 6 geaccrediteerde organisaties (2 in Call 2020 en 4 in Call 2021).

Accreditatie aanvragen

Ieder jaar is er een Call voor accreditatie-aanvragen. Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig bij een aanvraag. Wel moeten organisaties tenminste twee jaar bestaan en actief zijn in het desbetreffende veld.

Geen accreditatie?

Organisaties zonder accreditatie kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor mobiliteitsprojecten. Voor deze projecten gelden restricties in aantal mobiliteiten (maximaal 30 deelnemers per aanvraag) en in aantal projecten (maximaal 3 projecten in 5 opeenvolgende jaren binnen de looptijd van Erasmus+ 2021-2027.

Meer weten?