Skip naar content

Resultaten Capacity Building in Higher Education Call 2023 bekend

De Europese Commissie heeft de resultaten van de Call 2023 voor Capacity Building in Higher Education (CBHE) gepubliceerd. In totaal zijn 159 projecten toegekend.

Hoger onderwijs

Bij elf projecten zijn zestien Nederlandse (onderwijs) instellingen betrokken. Van twee projecten is een Nederlandse instelling niet alleen betrokken, maar ook coördinator. Beide projecten worden uitgevoerd door Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Centrale actie

Capacity Building in Higher Education is een centrale actie van Erasmus+, gemanaged door het EACEA (Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur) in Brussel. Deze actie is erop gericht het hoger onderwijs in partnerlanden op verschillende onderdelen te versterken, zoals internationalisering, modernisering, relevantie en toegankelijkheid, als katalysator van sociaaleconomische ontwikkeling.

Lees meer over Capacity Building in Higher Education.